Healthy European Youth

administrator

Projekt ‘Healthy European Youth’ realizowany od września 2014r. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+ przez I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej zakłada współpracę ze szkołami z Rumunii (koordynatorem), Grecji, Włoch, Estonii, Słowacji, Turcji, Finlandii oraz Hiszpanii. Tematem przewodnim projektu jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport oraz kształtowanie postaw sprzyjających wzrostowi świadomości prozdrowotnej. Projekt przewiduje szereg działań lokalnych oraz międzynarodowych, w które zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji lokalnych. Organizowane są wydarzenia sportowe, takie jak zawody lub konkursy (również na szczeblu międzynarodowym). Projekt zakłada organizację warsztatów, dla uczniów oraz nauczycieli, promujących zdrowe odżywianie oraz konieczność dbałości o środowisko naturalne. Zaplanowane wizyty uczniów w szkołach partnerskich sprzyjają pracy zespołowej, integracji oraz promowaniu świadomego obywatelstwa europejskiego. Praca w zespołach międzynarodowych przyczynia się do rozwoju kreatywności, umiejętności krytycznego myślenia oraz współpracy przy uwzględnieniu różnorodności kulturowych. Współpraca umożliwia poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich oraz przyczynia się do przełamania uprzedzeń i stereotypów. Projekt upowszechniany jest poprzez wypracowane wspólnie produkty, takie jak międzynarodowy słownik terminologii związanej z projektem, przewodnik zdrowego odżywiania, prezentacje czy publikacje w prasie oraz na stronach internetowych.
W ramach współpracy międzynarodowej uczniowie oraz nauczyciele rozwijają zdolności komunikacyjne w języku angielskim, umiejętności korzystania z technologii informacyjnych oraz stosownego oprogramowania. Celem projektu jest promowanie dialogu międzykulturowego eksponującego zarówno różnorodność jak i jedność Europy.

Projekt koordynują: p. Bogusława Denys oraz p. Monika Borkowska

Kategoria: