Healthy European Youth

administrator

Projekt Healthy European Youth cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów zamojskiego Społeczniaka. Pierwsze miesiące trwania projektu wypełnione były pracą nad prezentacjami oraz działaniami promującymi ideę projektu. Uczniowie z poszczególnych krajów partnerskich przygotowali filmowe prezentacje swoich szkół oraz przeprowadzili warsztaty i spotkania będące częścią oficjalnego otwarcia działań projektowych. W ramach takich warsztatów uczniowie I Społecznego Gimnazjum zaprosili młodszych kolegów ze szkoły podstawowej do udziału w zajęciach promujących zdrowe nawyki żywieniowe. Zorganizowali również warsztaty poświęcone dyscyplinom sportowym popularnym w naszym kraju. Kolejnym działaniem naszej młodzieży było przygotowanie prezentacji przybliżających geografię i kulturę innych krajów europejskich. Ich prace zostały zaprezentowane w czasie pierwszego międzynarodowego spotkania nauczycieli w szkole koordynującej projekt w Rumunii w styczniu 2015r.

 

Kategoria: