Healthy European Youth

Bogusława Denys

Prace nagrodzone w konkursie plastycznym pod hasłem "ŻYJ NA SPORTOWO!" zorganizowanym przez  I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu  w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+ "Healthy European Youth" w maju 2015r. obejrzeć można w trakcie organizowanych przez szkołę spotkań projektowych, a także w trakcie konkursów przedmiotowych, na które przybywają uczniowie i nauczyciele innych zamojskich szkół.  Prace w ramach projektu, którego przewodnim założeniem jest promowanie zdrowego stylu życia, ukazują wagę dbałości o zdrowie, kształtują postawy sprzyjające wzrostowi świadomości prozdrowotnej oraz promują kreatywność twórczą i wrażliwość estetyczną dzieci i młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia prac!

Kategoria: