Healthy European Youth

Bogusława Denys

W dniach 12-16 października 2015r. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus+ Healthy European Youth. Gospodarzem spotkania było Lihula Gumnaasium w Estonii, a I Społeczne Gimnazjum reprezentowane było przez p. Bogusławę Denys oraz p. Dorotę Wituch.
Spotkanie poświęcone było głównie zaplanowaniu szczegółowego harmonogramu pracy na drugi rok realizacji projektu. Omówiono harmonogram działań, przedyskutowano szczegółowe kwestie dotyczące wypracowania rezultatów projektu. Partnerzy wymienili się doświadczeniami po pierwszym roku współpracy, omówiono kwestie upowszechniania rezultatów projektu. Koordynator zapoznał uczestników z pierwszym wypracowanym rezultatem pracy intelektualnej, poradnikiem ‘Living by Sport”. Omówiono harmonogram kolejnych mobilności projektowych.

Kategoria: