Mission Maths

administrator

Działania w ramach projektu ‘Mission Maths!’ to nie tylko praktyczne zajęcia dla uczniów. Projekt poświęcony praktycznemu zastosowaniu matematyki , obejmuje również współpracę pięciu partnerów, mającą na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania wiedzy matematycznej na wielu przedmiotach szkolnych. Na początku lipca 2016r. w szkole Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik (Schwäbisch Hall, Niemcy) odbyły się warsztaty dla nauczycieli mające na celu promowanie nowoczesnych metod nauczania  motywujących ucznia do działania (Inquiry-Based Method). W warsztatach uczestniczyło pięciu nauczycieli z każdej ze szkół partnerskich. Program spotkania obejmował szereg zajęć wspomaganych przez uczniów szkoły niemieckei, którzy w przyszłości również staną się nauczycielami. W czasie warsztatów ‘House of the Little Scientists’ uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu angażowania wszystkich zmysłów, wiedzy matematycznej oraz kreatywnego myślenia i sposobu w jaki te elementy można łączyć w celu efektywnego rozwiązywania problemów. Wizyta w centrum nauki i techniki ‘Experimenta ‘Science Center' w Heilbronn pokazała jak kreatywnie wzmacniana może być motywacja uczniów do nauki matematyki oraz rozbudzana ich ciekawość dotycząca zjawisk wokół nas, w których matematyka, fizyka, chemia są  istotnym elementem. Wizyta w wyjątkowym ośrodku "Klein Suelzer Werkstatt", dała uczestnikom przyjrzenia się w jaki sposób za pomocą zmysłów i praktycznych działań, młody człowiek otwiera się na świat, a konieczność samodzielnego planowania działań związanych np. z konstrukcją budynku, prostych urządzeń , pozwala rozwijać dotychczas nabytą widzę matematyczną, a jednocześnie zachęcić do dalszego rozwoju. Niezwykłym wsparciem dla uczestników spotkania były gry matematyczne przygotowane przez uczniów niemieckiej szkoły partnerskiej, które dostarczyły inspiracji do ciekawego planowania zajęć ukierunkowanych na kreatywne i innowacyjne rozwiązywanie problemów. Nauczyciele z Polski, Hiszpanii, Włoch i Grecji z dużym zainteresowaniem uczestniczyli również w zajęciach z edukacji eksperymentalnej, w której tajniki wprowadzili uczestników nauczyciele i edukatorzy niemieccy. Kolejne warsztaty w Niemczech z udziałem nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich planowane są na lipiec 2017 roku.

 

 

administrator

W ramach projektu Mission Maths!, wspieranego przez UE w ramach programu Erasmus+ i realizowanego przez I Społeczną Szkołę Podstawową wspólnie z partnerami z Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch, odbyło się drugie już międzynarodowe spotkanie projektowe. Tym razem w dniach 12-15 października 2016r. nauczyciele koordynujący i realizujący projekt spotkali się w IESO Sierra La Mesta w Santa Amalia w Hiszpanii.

Przypomnijmy, że trzyletni projekt, który koordynuje I Społeczna Szkoła Podstawowa, dotyczy praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promuje zainteresowanie naukami ścisłymi. Uczniowie poszerzają umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie zrealizowanych działań lokalnych i wirtualnych oraz ustalenie harmonogramu kolejnych zadań i przedsięwzięć. Nauczyciele wymieniali się uwagami na temat korzyści dla uczniów i ich opiekunów wynikających z wdrażanych działań oraz trudności (głównie językowych) pojawiających się w trakcie realizacji projektu. Szczegółowo omówiono też przebieg krótkoterminowej wymiany uczniów zaplanowanej na 02-07 kwietnia przyszłego roku w Istituto Comprensivo Rignano Incisa w Rignano sull'Arno we Włoszech. Naszą szkołę podstawową reprezentować będzie sześciu uczniów i dwóch nauczycieli.

 

 

Bogusława Denys

16 grudnia 2015r. zespół projektowy ‘Mission Maths!’ przystąpił do realizacji działania ‘Cooking with Maths’, zakładającego pokazanie uczniom w jaki sposób mogą wykorzystać wiedzę matematyczną w trakcie wykonywania codziennych czynności, takich jak gotowanie.  „Od tego co jesz rano zależy jaki będzie Twój dzień. Śniadanie ma dostarczyć energii do nauki i pracy” – te słowa zainspirowały uczniów klasy 5a do działania.
Aby uczniowie klasy 5 mogli zaplanować i wykonać zdrowe śniadania należało ich zapoznać z następującymi zagadnieniami:

  • składnikami pokarmowymi
  • zasadami właściwego odżywiania
  • piramidą pokarmową
  • kalorycznością posiłków
  • ilością kalorii 11 latka
  • kalorycznością śniadania

 

Przed lekcją uczniowie obejrzeli film pt. „Dieta zrównoważona”. Ich starsi koledzy, uczniowie gimnazjum zaprezentowali zasady prawidłowego odżywiania, zwracając szczególną uwagę na najważniejszy posiłek dnia - śniadanie.
Pracując w grupach uczniowie zaplanowali odpowiednio jadłospis śniadaniowy wykorzystując wiedzę matematyczną. Zważyli odpowiednią ilość składników pokarmowych (składniki przewidziane na 1 osobę oraz na kilka osób). Dla każdego składnika odczytali wartość energetyczną, a następnie przeliczyli kalorie poszczególnych pokarmów i zsumowali je. Wyniki porównali z zapotrzebowaniem energetycznym. Zajęcia były nie tylko okazją do zastosowania swojej matematycznej wiedzy w praktyce, ale również okazją do zaprezentowania umiejętności kulinarnych. Na koniec lekcji każda z grup podzieliła się posiłkiem z innymi uczniami. Zajęcia opracowała i przeprowadziła z uczniami p. Jolanta Michalczyk.

administrator

W dniach 10–15 kwietnia 2016r. w Zamościu odbyło się międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus + Mission Maths!. Gościliśmy uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich, czyli z  Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch.

Przypomnijmy, że trzyletni projekt, który koordynuje I Społeczna Szkoła Podstawowa, dotyczy praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promuje zainteresowanie naukami ścisłymi. Uczniowie poszerzają umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości.

Czytaj więcej: WYMIANA GRUP UCZNIÓW W ZAMOŚCIU
Bogusława Denys

Realizując projekt Erasmus+ ‘Mission Maths!’ uczniowie I Społecznej Szkoły Podstawowej uczą się jak wykorzystywać podstawowe umiejętności matematyczne w życiu codziennym. Pierwsze tygodnie pracy w projekcie to między innymi nauka przez zabawę. Uczniowie wykorzystywali znane i lubiane gry logiczno – matematyczne do poszukiwania zależności pomiędzy teoretycznymi umiejętnościami matematycznymi, a ich funkcjonalnością w życiu codziennym, np. w zabawie. Gry strategiczne oraz zwykłe karty okazały się świetnym narzędziem do dokonywania prostych lecz praktycznych obliczeń, a także skłoniły do przewidywania prawdopodobieństwa i poszukiwania nowych rozwiązań problemów. Nauka przez zabawę sprawiła uczniom wiele przyjemności.