Maths Matters

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w Zamościu zajęło 2. miejsce na Lubelszczyźnie i 56. w Polsce w prestiżowym rankingu Perspektyw, w zakresie rezultatów egzaminów maturalnych 2018. Po uwzględnieniu wyników olimpiad przedmiotowych Społeczniak został sklasyfikowany na 60. miejscu w Polsce i 3. na Lubelszczyźnie.

W tym miejscu składamy wyrazy wielkiego szacunku i podziękowania wszystkim nauczycielom naszej szkoły za wkład pracy, zaangażowanie dzięki, którym możemy się wspólnie cieszyć z tak wspaniałego wyniku. Dziękujemy.

Więcej informacji:
http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2019

administrator

Zapraszamy rodziców na spotkania podsumowujące I semestr wg następującego harmonogramu:

  • 23.01.2019 /środa/ spotkania klasowe dla rodziców:
    • gimnazjum - godzina 16.00,
    • szkoła podstawowa klasy I-III - godzina 16.00
    • szkoła podstawowa klasy IV-VIII - godzina 17.00
  • 24.01.2019 /czwartek/ - liceum ogólnokształcące - godzina 17.00
administrator

W dniach 2-4 stycznia 2019r. szkoła organizuje dyżur opiekuńczy w godzinach 7.15-16.00. Dyżur będzie odbywał się w budynku nr 9 (edukacja wczesnoszkolna).

administrator

WAŻNE INFORMACJE!!!

Uczniowie klas 3-8 SP, gimnazjum i liceum zainteresowani udziałem w konkursie FOX powinni zgłosić się do swojego nauczyciela języka angielskiego do czwartku 10 stycznia 2019r. i wpłacić 9 zł za udział oraz - ewentualnie - 14.50 zł za książkę. Wykaz lektur obowiązujących w tegorocznej edycji konkursu oraz testy z poprzednich lat zamieszczone są na stronie www.fox.bielsko.pl w zakładce Materiały przygotowawcze. Konkurs odbędzie się 5 marca 2019r.