Maths Matters

administrator

Prosimy o zwrócenie uwagi na zbliżające się terminy II etapu rekrutacji do klas I liceum:

  • złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie w oryginale do 04 sierpnia 2020r. godzina 12.00 /wtorek/,
  • ogłoszenie Listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas i listy rezerwowych 07 sierpnia 2020r. /piątek/,
  • wpłata wpisowego w wysokości 1140 zł w ciągu 3 dni roboczych /środa 12 sierpnia 2020r./ po wywieszeniu list. W przypadku braku wpływu wpisowego na konto szkoły Kandydat ulega skreśleniu z listy przyjętych i na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. Laureaci konkursów i olimpiad wymienieni w pkt 5 i 6 regulaminu zwolnieni są z wpłaty wpisowego w 100%, finaliści tych konkursów i olimpiad – odpowiednio w 50%.

Regulamin rekrutacji

Kategoria: