Maths Matters

Agnieszka Jaczyńska

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2022”– nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Szanowni Rodzice i Uczniowie, rozpoczął się proces składania wniosków o  przyznanie, na rok szkolny 2021/2022, stypendiów najzdolniejszym uczniom województwa lubelskiego.

O stypendium starać się mogą uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniowie I klas liceów ogólnokształcących oraz uczniowie II i III klas liceów ogólnokształcących.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 należy składać, w trybie zgodnym z zapisami regulaminu do 22 września 2021r.

 

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/

 

Link do dokumentacji konkursowej:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63&p1=szczegoly&p2=1667698

 

W związku z sytuacją covid 19, prosimy o samodzielne wypełnienie wniosków oraz niezbędnych formularzy. W celu wyznaczenia opiekuna dydaktycznego (nauczyciel wyznaczony przez dyrekcję szkół) oraz opieczętowania i podpisania wymaganych formularzy, uczniowie powinni zgłaszać się do z-cy dyrektora Szkół Społecznych – Agnieszki Jaczyńskiej.

Prosimy o dokładne czytanie regulaminu oraz załącznika z wykazem konkursów punktowanych we wniosku o stypendium.

Kategoria: