Maths Matters

administrator

Na podstawie zapisów regulaminu rekrutacji prosimy o zwrócenie uwagi na ważne terminy związane z rekrutacją do klas I liceum:

  • złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej do 30 czerwca 2022r. /czwartek/
  • złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 30 czerwca 2022r. /czwartek/
  • złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmej klasie w oryginale do 12 lipca 2022r. godzina 12.00 /wtorek/,
  • ogłoszenie Listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas i listy rezerwowych 14 lipca 2022r. /czwartek/,
  • wpłata wpisowego w wysokości 1340 zł w ciągu 3 dni roboczych po wywieszeniu list. W przypadku braku wpływu wpisowego na konto szkoły Kandydat ulega skreśleniu z listy przyjętych i na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. Laureaci konkursów i olimpiad wymienieni w pkt 5 i 6 regulaminu zwolnieni są z wpłaty wpisowego w 100%, finaliści tych konkursów i olimpiad – odpowiednio w 50%.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolny 2022/2023

Kategoria: