Save Today Survive Tomorrow

Monika Borkowska

W dniach 17–22 czerwca odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus + Save Today – Survive Tomorrow. Tym razem nasze I Społeczne Gimnazjum, które jest szkołą koordynującą, było gospodarzem. Gościliśmy w sumie 26 uczniów i  12 nauczycieli z krajów partnerskich, czyli z Grecji, Niemiec,  Portugalii, Turcji, Włoch i Węgier.
Sześciodniowa wizyta miała na celu wspólną realizację wielu zadań projektowych, dała uczestnikom możliwość lepszego wzajemnego poznania się a także była szansą na pokazanie obcokrajowcom uroków naszego Roztocza.
Podczas pobytu zarówno uczniowie jak i nauczyciele mieli sporo zadań do wykonania, zarówno w szkole jak i w regionie. Po raz kolejny uczestnicy sadzili drzewa, dzięki uprzejmości i profesjonalnemu wsparciu dyrekcji pracowników zamojskiego zoo. Wzięli aktywny udział w grze na orientację na terenach Roztocza z wieloma zadaniami przygotowanymi przez pana Z. Zapałę i p. J. Michalczyk, której uwieńczeniem były mini regaty kajakowe w  Rudce. Przeprowadzili także happening na zamojskiej Starówce, mający na celu promowanie oszczędzania energii oraz antykonsumpcyjny stosunek do życia. Ciekawym elementem tego wydarzenia był tzw. swapping czyli wymiana drobnych przedmiotów między uczestnikami, który przekonał wielu, że nie zawsze kupowanie jest najlepszym czy też jedynym sposobem na „zdobycie” nowej rzeczy.

Uczniowie znów pracowali w grupach międzynarodowych nad broszurą dobrych praktyk dotyczących metod zagospodarowania odpadów i recyclingu oraz przedstawiali swoje dotychczasowe działania lokalne. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach na temat przedsiębiorczości przygotowanych i poprowadzonych przez p. Katarzynę Garbacik przy wsparciu naszego  licealisty Przemka Rusztyna.
Spotkanie w Zamościu było  udane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim stało się okazją do przybliżenia odmiennej kultury i wyzbycia się dość stereotypowego postrzegania Polski. Dało szansę zawarcia nowych przyjaźni i umocnienia dotychczasowych, które z pewnością ułatwią dalszą współpracę i realizację działań projektowych.