Save Today Survive Tomorrow

Monika Borkowska

W ramach projektu Save Today – Survive Tomorrow, wspieranego przez UE w ramach programu Erasmus+ odbyło się II międzynarodowe spotkanie nauczycieli koordynujących projekt. Spotkanie miało miejsce w Pteleos i Volos w Grecji w dniach 22-26 września 2015r.
W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu, po dwóch nauczycieli z Polski, Węgier, Turcji, Niemiec i Portugalii. Spotkanie zorganizowali i koordynowali nauczyciele greccy zaangażowani w realizację działań projektowych.
Głównym tematem spotkania było podsumowanie zrealizowanych działań lokalnych i wirtualnych oraz ustalenie kolejnych zadań i przedsięwzięć. Szczegółowo przedyskutowano harmonogram działań lokalnych i wirtualnych a także ustalono dokładne daty krótkoterminowych wymian uczniów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 19-25 listopada Grecji, kolejne od 20 do 25 lutego  2016r. w Portugalii i ostatnie w bieżącym roku szkolnym w dniach 08 – 13 maja w Niemczech. Omówiono również wszystkie zadania i działania, które będzie należało zrealizować podczas wymian oraz ustalono jakie materiały ma przygotować każdy z partnerów na konkretne spotkanie.

Nauczyciele odwiedzili przede wszystkim Gymnasio Pteleos, gdzie uczniowie uczestniczący w projekcie zaprezentowali swoje talenty plastyczne (plakaty i zdjęcia promujące cele projektu) i umiejętności językowe. Nauczyciele wzięli udział w eksperymentalnym tworzeniu maści na bazie naturalnych składników dostępnych w regionie oraz wysłuchali pogadanki nt. tego jak ważne jest korzystanie z dobrodziejstw natury.
Uczestnicy spotkania zwiedzili także lokalną manufakturę, tzw. koło gospodyń, które jest świetnym przykładem inicjatywy oddolnej, ścisłej współpracy i przedsiębiorczości. Podczas krótkoterminowej wymiany uczniowie będą mieli okazję bliżej zapoznać się z zasadami działania tego przedsięwzięcia. Spotkali się również z osobami, które zajmują się zbieraniem, przetwarzaniem i dystrybucją ziół dostępnych w rejonie półwyspu i góry Pelion.  
Spotkanie projektowe stało się nie tylko doskonałym gruntem do omówienia zagadnień ściśle związanych z projektem oraz zacieśnienia przyszłej współpracy. Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz budowania porozumienia międzykulturowego. Wszyscy goście zgodnie podkreślali sprawną organizację spotkania.