Virtual Reality Class for Us

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.

     CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
język polski historia i wiedza o społeczeństwie
punkty % stanin punkty % stanin
32 100 1-9 32 100 1-9
Szkoła 28,9 90,4 9 25,8 80,5 9
Gmina/Powiat 24,3 76,0 7 20,2 63,1 7
Województwo 22,1 69,1 6 18,8 58,7 6
Polska - 68,0 5 - 59,0 6

 

     CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
matematyka przedmioty przyrodnicze
punkty % stanin punkty % stanin
29 100 1-9 28 100 1-9
Szkoła 23,7 81,7 9 22,5 80,5 9
Gmina/Powiat 16,4 56,5 6 16,7 59,5 7
Województwo 15,0 51,6 5 15,6 55,9 6
Polska - 52,0 5 - 56,0 6

 

     JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
język angielski poziom podstawowy język angielski poziom rozszerzony
punkty % stanin punkty % stanin
40 100 1-9 40 100 1-9
Szkoła 38,0 94,9 9 35,2 88,0 -
Gmina/Powiat 29,7 74,1 6 23,6 59,0 -
Województwo 26,5 66,3 5 19,7 49,3 -
Polska - 68,0 5 - 52,0 -

 

  JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
język niemiecki poziom podstawowy język niemiecki poziom rozszerzony
punkty % stanin punkty % stanin
40 100 1-9 40 100 1-9
Szkoła 40 100,0 9 40 100,0 -
Gmina/Powiat 30,3 75,6 8 - - -
Województwo 20,2 50,4 5 19,9 49,9 -
Polska - 48,0 5 - 42,0 -

administrator

administrator

 25 maja 2018 r. oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:

  • Alicja Kowalska - art. plastyk Liceum Plastycznego – przewodnicząca
  • Jolanta Repeć – Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość- członek
  • Magdalena Hajduk – nauczyciel Liceum Plastycznego w Zamościu - członek     

Biorąc pod uwagę pomysłowość i staranność w wykonaniu prac, po przeprowadzeniu analizy, oraz uwzględniając ich liczbę w danej kategorii, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

 

klasy „0”

Miejsce I – Ida Kosicka – Leszczyńska - lat 6,

Miejsce II – Zuzanna Michałkiewicz - lat 6

Miejsce III – Judyta Pawelczyk - lat 6

Wyróżnienie – Maja Sakuj – lat 6

 

klasy I – III

Miejsce I – Zofia Łyś - lat 9

Miejsce II – Zawiślak Justyna – lat 9

Miejsce III – Tomasz Garbula – kl. 3a

Wyróżnienie – Gabriela Nadra – lat 8

Wyróżnienie – Zofia Joniec – lat 8

Wyróżnienie – Anna Portuś – lat 8

Wyróżnienie – Martyna Rząd – kl. 3a

Wyróżnienie –  Jolanta Hojda – lat 7

Wyróżnienie – Martyna Kurys – lat 8

 

klasy IV – VII

Grand prix – Weronika Czochra – lat 13

Miejsce I – Agata Goździuk– lat 13

Miejsce II – Małgorzata Joniec – lat 13

Miejsce III – Oliwia Zub – lat 13

Wyróżnienie – Malwina Jamrozik – lat 11

Wyróżnienie –Barbara Hajduk– lat 11

Wyróżnienie – Alicja Rybak – lat 10

Wyróżnienie –  Justyna Kwiatkowska – lat 9

Wyróżnienie – Natalia Kurczuk – lat 10

Wyróżnienie – Wiktoria Laskowska– lat 12

Wyróżnienie – Amelia Kondracka – lat 10

Wyróżnienie –  Julia Gałuszka – lat 10

Wyróżnienie – Gabriela Pułtorak – lat 12

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 11 czerwca  2018 roku o godz. 10.30 w I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Jury oraz organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac.

Słowa podziękowania kierują również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.

Anna Maciukiewicz

administrator

Serdecznie zapraszamy uczestników oraz ich opiekunów na uroczyste ogłoszenie wyników konkursów geograficznego, języka angielskiego, historycznego, które odbędzie się 11 czerwca 2018r. /poniedziałek/ o godzinie 14.30 w sali 39 budynku liceum przy ulicy Koszary 14. Zapraszamy!!!