Virtual Reality Class for Us

administrator

____________________________________________
PLANY LEKCJI Z DOSTĘPEM DO LEKCJI ONLINE

KLASA IVA

KLASA IVB

KLASA VA

KLASA VIA

KLASA VIB

 

____________________________________________
PADLET - MATEMATYKA, ZBYSŁAW ZAPAŁA

KLASA IVB

 

____________________________________________
PADLETY - INFORMATYKA, TECHNIKA

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

administrator

Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.


Celem procedur jest:

 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
 2. umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.


§ 1

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Użytkownik po wejściu do biblioteki zobowiązany jest zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika mogą przebywać w jednym czasie 2 osoby.

§ 2

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione elektronicznie lub  osobiście.
 2. W celu zamówienia książki należy dokonać jej rezerwacji przy pomocy programu bibliotecznego MOL NET+ dostępnego na stronie internetowej szkoły www.unia.zam.pl. lub osobiście skontaktować się z pracownikiem biblioteki.
 3. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki, następnego dnia po złożeniu zamówienia, po godz. 10.00.
 4. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i korzystanie z kącika czytelniczego.
 5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się skorzystanie z urządzeń elektronicznych (komputerów, drukarek i innych pomocy naukowych wspólnego użytku) przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego (stosowanie jednorazowych rękawiczek i płynu dezynfekującego).

§ 3

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy przedłożyć pracownikowi biblioteki w celu sczytania kodu kreskowego i następnie włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka.
 2. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§ 4

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW

 1. Bibliotekarz obsługujący użytkowników biblioteki zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, stosowania maseczki ochronnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 2. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 3. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia –pracownicy szkoły dezynfekują powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

administrator

Przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Wszyscy się cieszymy, że wreszcie po prawie 6 miesiącach znów wrócimy do nauczania stacjonarnego, spotkamy uczniów a szkoła... Nowa Szkoła zacznie żyć... Zanim jednak zabrzmi pierwszy dzwonek (będzie nieco inny, niż dotychczas...), pragniemy przekazać trochę informacji organizacyjnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2020:

9.00 Msza Święta w Kościele pw. Św. Michała Archanioła (dla chętnych)

10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klasy „0" i klas 1 szkoły podstawowej – spotkanie ogólne Hotel „Koronny" następnie spotkania wychowawcami w klasach

10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach 2-3 szkoły podstawowej – bezpośrednio w klasach,

10.30 Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej – bezpośrednio w klasach,

11.00 Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 liceum – spotkanie ogólne Hotel „Koronny" następnie spotkania z wychowawcami w klasach

11.30 Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach 2-3 liceum – bezpośrednio w klasach,

Drzwi Otwarte w Nowej Szkole przed rozpoczęciem Roku Szkolnego 2020/2021
Z uwagi na przepisy COVID 19 od 1 września pobyt na terenie szkół osób nie będących pracownikami zostanie ograniczony do minimum. Wszyscy, którzy chcą zobaczyć nowy obiekt, są zaproszeni do odwiedzenia szkół w piątek 28.08.2020, w godz. 15.30-18.00. Dyrekcja jest w tym czasie do Państwa dyspozycji.

Parkowanie
Z uwagi na trwające prace nad zagospodarowaniem terenu wokół szkoły prosimy o parkowanie na parkingu przy kościele pw. Św. Michała Archanioła. Także w kolejnych dniach po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczególnie prosimy o to rodziców klas starszych szkoły podstawowej i liceum. Z parkingu przed szkołą prosimy korzystać wyjątkowo i „na krótko". Od drugiej połowy września powinien ruszyć parking za szkołą i będzie więcej miejsca.

Dowóz dzieci
Linie szkolne ruszą 2 września po trasach sprzed roku. Rodzice, którzy dowożą dzieci do klas 0 i 1 szkoły podstawowej i których dzieci mają trudności w adaptacji będą mogli wejść na teren szkoły (wyjątkowo, w masce, po dezynfekcji rąk). Nalegamy jednak, aby ten pobyt był jak najkrótszy. Rodziców pozostałych klas szkoły podstawowej prosimy o przekazywanie dzieci przy furtce pracownikom i niewchodzenie na teren szkoły. Po południu pracownicy będą odprowadzać dzieci do furtki. (powyższe obostrzenia wynikają z przepisów i wytycznych COVID 19).

Prosimy o podjeżdżanie (rano i po południu) pod szkołę od strony Hotelu „Koronny" i wyjeżdżanie przy starej szkole a następnie kierowanie się w kierunku ul Kamiennej. Zachęcamy do korzystania z parkingu przy kościele – łatwiej będzie wjechać i wyjechać a droga z parkingu do szkoły to 50m.


Kolejne informacje wkrótce...

administrator

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy rodziców, opiekunów i uczniów do zarejestrowania się w systemie. Jeżeli przekazaliście Państwo swój adres e-mail w podaniu do szkoły jest już prawdopodbnie wprowadzony do systemu i można wykonać aktywację konta wg poniżej instrukcji.

Jakie czynności należy wykonać, aby otrzymać dostęp do e-dziennika?

 1. Należy przekazać wychowawcy lub sekretarzowi szkoły adres e-mail. Po wprowadzeniu adresu e-mail do bazy użytkowników można rozpocząć aktywację konta użytkownika.
 2. Tworzenie konta wykonuje każdy użytkownik samodzielnie. Rozpoczynamy od wpisania w przeglądarce internetowej adresu https://uonetplus.vulcan.net.pl/zamosc lub kliknięcie ikony e-dziennik na naszej stronie www.unia.zam.pl
 3. Nazwą użytkownika jest adres mailowy Państwa, który przekazaliście Państwo wychowawcy lub sekretarzowi szkoły. Podczas tworzenia konta na skrzynkę poczty zostanie przysłana wiadomość z linkiem autoryzującym użytkownika.
 4. Kolejność rejestracji użytkownika jest wyjaśniona w filmach umieszczonyych pod linkiem https://www.vulcan.edu.pl/strona/jestem-uczniem-448#logowanie

administrator

Prosimy o zwrócenie uwagi na zbliżające się terminy II etapu rekrutacji do klas I liceum:

 • złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie w oryginale do 04 sierpnia 2020r. godzina 12.00 /wtorek/,
 • ogłoszenie Listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas i listy rezerwowych 07 sierpnia 2020r. /piątek/,
 • wpłata wpisowego w wysokości 1140 zł w ciągu 3 dni roboczych /środa 12 sierpnia 2020r./ po wywieszeniu list. W przypadku braku wpływu wpisowego na konto szkoły Kandydat ulega skreśleniu z listy przyjętych i na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. Laureaci konkursów i olimpiad wymienieni w pkt 5 i 6 regulaminu zwolnieni są z wpłaty wpisowego w 100%, finaliści tych konkursów i olimpiad – odpowiednio w 50%.

Regulamin rekrutacji