Virtual Reality Class for Us

administrator

10 listopada (wtorek) , biologia, godz. 8.00-9.30,  budynek szkoły, sala nr 321

12 listopada (czwartek, język polski, geografia, godz. 8.00-9.30; Aula E budynek nr 54

13 listopada (piątek), matematyka, godz. 8.00-9.30; budynek szkoły, sala nr 321

Uczniowie, biorący udział  w konkursie, powinni być obecni przed wskazaną salą 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.

 

administrator

____________________________________________
PRZYŁĄCZ SIĘ DO LEKCJI ONLINE

 

KLASA IA

KLASA IB

KLASA IC

KLASA IIA

KLASA IIB

KLASA IIIA

KLASA IIIB

KLASA IIIC

KLASA IVA

KLASA IVB

KLASA VA

KLASA VB

KLASA VIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VIIA

 

 

____________________________________________

PADLET PEDAGOGA

KLIKNIJ

____________________________________________

PADLET - ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, RENATA ROGALSKA

KLIKNIJ

____________________________________________
PADLET - MATEMATYKA, ZBYSŁAW ZAPAŁA

KLASA IVB

____________________________________________
PADLETY - INFORMATYKA, TECHNIKA

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________
ARCHIWUM

KLASA IA

KLASA IB

KLASA IIA

KLASA IIB

KLASA IIC

KLASA IIIA

KLASA IIIB

------------------------------------------------------------------

KLASA IIA

KLASA IIB

KLASA IIIB

KLASA IIIC

KLASA IVA

KLASA IVB

KLASA VA

KLASA VB

KLASA VIA

administrator

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy rodziców, opiekunów i uczniów do zarejestrowania się w systemie. Jeżeli przekazaliście Państwo swój adres e-mail w podaniu do szkoły jest już prawdopodbnie wprowadzony do systemu i można wykonać aktywację konta wg poniżej instrukcji.

Jakie czynności należy wykonać, aby otrzymać dostęp do e-dziennika?

 1. Należy przekazać wychowawcy lub sekretarzowi szkoły adres e-mail. Po wprowadzeniu adresu e-mail do bazy użytkowników można rozpocząć aktywację konta użytkownika.
 2. Tworzenie konta wykonuje każdy użytkownik samodzielnie. Rozpoczynamy od wpisania w przeglądarce internetowej adresu https://uonetplus.vulcan.net.pl/zamosc lub kliknięcie ikony e-dziennik na naszej stronie www.unia.zam.pl
 3. Nazwą użytkownika jest adres mailowy Państwa, który przekazaliście Państwo wychowawcy lub sekretarzowi szkoły. Podczas tworzenia konta na skrzynkę poczty zostanie przysłana wiadomość z linkiem autoryzującym użytkownika.
 4. Kolejność rejestracji użytkownika jest wyjaśniona w filmach umieszczonyych pod linkiem https://www.vulcan.edu.pl/strona/jestem-uczniem-448#logowanie

administrator

Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.


Celem procedur jest:

 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
 2. umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.


§ 1

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Użytkownik po wejściu do biblioteki zobowiązany jest zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika mogą przebywać w jednym czasie 2 osoby.

§ 2

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione elektronicznie lub  osobiście.
 2. W celu zamówienia książki należy dokonać jej rezerwacji przy pomocy programu bibliotecznego MOL NET+ dostępnego na stronie internetowej szkoły www.unia.zam.pl. lub osobiście skontaktować się z pracownikiem biblioteki.
 3. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki, następnego dnia po złożeniu zamówienia, po godz. 10.00.
 4. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i korzystanie z kącika czytelniczego.
 5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się skorzystanie z urządzeń elektronicznych (komputerów, drukarek i innych pomocy naukowych wspólnego użytku) przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego (stosowanie jednorazowych rękawiczek i płynu dezynfekującego).

§ 3

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy przedłożyć pracownikowi biblioteki w celu sczytania kodu kreskowego i następnie włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka.
 2. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§ 4

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW

 1. Bibliotekarz obsługujący użytkowników biblioteki zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, stosowania maseczki ochronnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 2. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 3. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia –pracownicy szkoły dezynfekują powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

administrator

Przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Wszyscy się cieszymy, że wreszcie po prawie 6 miesiącach znów wrócimy do nauczania stacjonarnego, spotkamy uczniów a szkoła... Nowa Szkoła zacznie żyć... Zanim jednak zabrzmi pierwszy dzwonek (będzie nieco inny, niż dotychczas...), pragniemy przekazać trochę informacji organizacyjnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2020:

9.00 Msza Święta w Kościele pw. Św. Michała Archanioła (dla chętnych)

10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klasy „0" i klas 1 szkoły podstawowej – spotkanie ogólne Hotel „Koronny" następnie spotkania wychowawcami w klasach

10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach 2-3 szkoły podstawowej – bezpośrednio w klasach,

10.30 Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej – bezpośrednio w klasach,

11.00 Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 liceum – spotkanie ogólne Hotel „Koronny" następnie spotkania z wychowawcami w klasach

11.30 Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach 2-3 liceum – bezpośrednio w klasach,

Drzwi Otwarte w Nowej Szkole przed rozpoczęciem Roku Szkolnego 2020/2021
Z uwagi na przepisy COVID 19 od 1 września pobyt na terenie szkół osób nie będących pracownikami zostanie ograniczony do minimum. Wszyscy, którzy chcą zobaczyć nowy obiekt, są zaproszeni do odwiedzenia szkół w piątek 28.08.2020, w godz. 15.30-18.00. Dyrekcja jest w tym czasie do Państwa dyspozycji.

Parkowanie
Z uwagi na trwające prace nad zagospodarowaniem terenu wokół szkoły prosimy o parkowanie na parkingu przy kościele pw. Św. Michała Archanioła. Także w kolejnych dniach po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczególnie prosimy o to rodziców klas starszych szkoły podstawowej i liceum. Z parkingu przed szkołą prosimy korzystać wyjątkowo i „na krótko". Od drugiej połowy września powinien ruszyć parking za szkołą i będzie więcej miejsca.

Dowóz dzieci
Linie szkolne ruszą 2 września po trasach sprzed roku. Rodzice, którzy dowożą dzieci do klas 0 i 1 szkoły podstawowej i których dzieci mają trudności w adaptacji będą mogli wejść na teren szkoły (wyjątkowo, w masce, po dezynfekcji rąk). Nalegamy jednak, aby ten pobyt był jak najkrótszy. Rodziców pozostałych klas szkoły podstawowej prosimy o przekazywanie dzieci przy furtce pracownikom i niewchodzenie na teren szkoły. Po południu pracownicy będą odprowadzać dzieci do furtki. (powyższe obostrzenia wynikają z przepisów i wytycznych COVID 19).

Prosimy o podjeżdżanie (rano i po południu) pod szkołę od strony Hotelu „Koronny" i wyjeżdżanie przy starej szkole a następnie kierowanie się w kierunku ul Kamiennej. Zachęcamy do korzystania z parkingu przy kościele – łatwiej będzie wjechać i wyjechać a droga z parkingu do szkoły to 50m.


Kolejne informacje wkrótce...