25 lat

administrator

Uczniowie klasy IIc naszego Gimnazjum włączyli się w działania Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Zamościu, który prowadzi zbiórkę środków finansowych, w ramach zbiórki publicznej,  na odbudowę istniejącego w latach 1933-1942 pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponieważ pomnik usytuowany był przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w miejscu istniejącego obecnie Klubu Batalionowego, na terenie zamojskich koszar, oczywiste było przyłączenie się młodzieży z naszej szkoły do tej akcji.  W tym celu uczniowie klasy II c. trzykrotnie sprzedawali upieczone przez siebie ciastka. Zebrane w ten sposób pieniądze, kwotę w wysokości 720 zł, wpłacono na konto zbiórki.

 

Wychowawczyni kl. II c.

 I Społecznego Gimnazjum

Sława Bilska

Kategoria: