start

Bożena Wojciechowska
 

Serdecznie zapraszamy do Książnicy Zamojskiej na wystawę prac plastycznych uczniów Społeczniaka. 

Plakaty, komiksy, okładki ulubionych książek zostały przygotowane przez uczniów klas 4-6 pod kierunkiem  Pani Małgorzaty Wiśniewskiej​, a zakładki do książek stworzone przez uczniów klas drugich  pod okiem Pani Renaty Rogalskiej i Pani Alicji Juszczak. 

Wystawę, w ramach programu Książki Naszych Marzeń, zorganizowała biblioteka szkolna wspólne z Działem Książek dla Dzieci i Młodzieży Książnicy Zamojskiej.

Wystawa jest otwarta do dnia 09.06.2016 r.                                

Z A P R A S Z A M Y