konto

administrator

Wpłaty czesnego prosimy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca w kasie szkoły lub na konto bankowe:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Zamościu

26 2030 0045 1110 0000 0086 9630

Kategoria: