PADLET

administrator

____________________________________________
PLANY LEKCJI Z DOSTĘPEM DO LEKCJI ONLINE

KLASA IA

KLASA IB

KLASA IIA

KLASA IIB

KLASA IIC

KLASA IIIA

KLASA IIIB

KLASA IVA

KLASA IVB

KLASA VA

KLASA VIA

KLASA VIB

____________________________________________

PADLET PEDAGOGA

KLIKNIJ

____________________________________________

PADLET - ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, RENATA ROGALSKA

KLIKNIJ

____________________________________________
PADLET - MATEMATYKA, ZBYSŁAW ZAPAŁA

KLASA IVB

____________________________________________
PADLETY - INFORMATYKA, TECHNIKA

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

____________________________________________
ARCHIWUM

KLASA IA

KLASA IB

KLASA IIA

KLASA IIB

KLASA IIC

KLASA IIIA

KLASA IIIB

Kategoria: