Mission Maths

Bogusława Denys

Realizując projekt Erasmus+ ‘Mission Maths!’ uczniowie I Społecznej Szkoły Podstawowej uczą się jak wykorzystywać podstawowe umiejętności matematyczne w życiu codziennym. Pierwsze tygodnie pracy w projekcie to między innymi nauka przez zabawę. Uczniowie wykorzystywali znane i lubiane gry logiczno – matematyczne do poszukiwania zależności pomiędzy teoretycznymi umiejętnościami matematycznymi, a ich funkcjonalnością w życiu codziennym, np. w zabawie. Gry strategiczne oraz zwykłe karty okazały się świetnym narzędziem do dokonywania prostych lecz praktycznych obliczeń, a także skłoniły do przewidywania prawdopodobieństwa i poszukiwania nowych rozwiązań problemów. Nauka przez zabawę sprawiła uczniom wiele przyjemności.

Monika Borkowska

W ramach projektu Mission – Maths!, wspieranego przez UE w ramach programu Erasmus+ koordynowanego i realizowanego przez I Społeczną Szkołę Podstawową odbyło się I międzynarodowe spotkanie nauczycieli koordynujących projekt.

Od 23 do 25 października 2015 gościliśmy w naszym mieście grupkę 8 nauczycieli z Hiszpanii, Niemiec, Grecji i Włoch. Głównym tematem spotkania było ustalenie harmonogramu zadań i przedsięwzięć lokalnych i wirtualnych oraz kolejnych spotkań i warsztatów w ramach projektu. Jednak najbardziej emocjonującym wydarzeniem był wybór oficjalnego logo projektu. Każdy z partnerów przygotował projekty w swoich szkołach a goście i gospodarze musieli wybrać ten najlepszy. Ostatecznie wygrał projekt szkoły w Santa Amalia z Hiszpanii i od tego czasu pojawia się na wszystkich dokumentach i materiałach projektowych.

Gościom przypadł do gustu przygotowany specjalnie dla nich program kulturalny, na który składało się zwiedzanie zamojskiej Starówki i fortyfikacji Twierdzy Zamość, parku miejskiego, Muzeum Arsenał oraz… naszej szkoły. Polska architektura, gościnność i serdeczność złożyły się na niepowtarzalny charakter i klimat międzynarodowego spotkania.

Spotkanie projektowe stało się nie tylko doskonałym gruntem do omówienia zagadnień ściśle związanych z projektem oraz zacieśnienia przyszłej współpracy. Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz budowania porozumienia międzykulturowego. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali sprawną organizację pierwszego etapu projektu. Nasi goście, zarówno ci, którzy byli w Polsce po raz pierwszy jaki i stali bywalcy zapewniali, że chętnie tu wrócą, aby lepiej poznać nasz kraj. Nam również smutno było żegnać się z nimi. Najbliższe spotkanie odbędzie się ponownie w Zamościu w kwietniu 2016r., tym razem wraz z uczniami ze wszystkich krajów partnerskich.

Bogusława Denys

Projekt ‘Mission Maths!’ realizowany jest przez I Społeczną Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Zamościu w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+. Przez 3 lata, od września 2015r. do sierpnia 2018r., I Społeczna Szkoła Podstawowa współpracować będzie ze szkołami z Niemiec, Włoch, Grecji oraz Hiszpanii, pełniąc rolę koordynatora. Głównym założeniem projektu jest edukacja dzieci w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promowanie zainteresowania naukami ścisłymi. Uczniowie rozwijać będą umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości. Projekt przewiduje szereg działań lokalnych oraz międzynarodowych, w które zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji lokalnych. W ramach projektu przetestowane zostaną innowacyjne metody nauczania stymulujące samodzielne dążenie do rozwiązywania problemów (Inquiry-Based Method) oraz programowanie w języku Scratch. Uczniowie zaangażowani będą w przygotowywanie prezentacji, filmów, gier edukacyjnych, prostych gier komputerowych oraz planszowych, których upowszechnianie w międzynarodowej grupie projektowej przyczyni się do efektywniejszej współpracy i rozwoju kreatywności. Projekt zakłada organizację warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli. Międzynarodowe warsztaty online wzbogacą warsztat nauczycieli, a także umożliwią wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami. W trakcie realizacji projektu przewidziane są trzy międzynarodowe wymiany grup uczniów – w Polsce, Hiszpanii oraz we Włoszech, a także spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, w tym dwa cykle warsztatów w Niemczech. Projekt przewiduje upowszechnianie wypracowanych wspólnie produktów projektu społecznościom lokalnym i międzynarodowym. Językiem komunikacji w projekcie jest język angielski, co powoduje, iż uczniowie i nauczyciele doskonalą poziom kompetencji w tym zakresie. Komunikacja w języku obcym umożliwia również poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich oraz przyczynia się do przełamania uprzedzeń i stereotypów.