start

administrator

Wpłaty czesnego prosimy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca w kasie szkoły lub na indywidualne konta bankowe.

 
Konto ogólne
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu
70 9644 0007 2013 0011 9728 0001