Maths Matters

administrator

1. Proces rekrutacji prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana w drodze zarządzenia przez Dyrektora Szkoły.

2. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej liceum:

a. podanie o przyjęcie do szkoły,

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale,

c. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w oryginale,

3. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej liceum:

a. podanie o przyjęcie do szkoły (należy złożyć do 21.06.2024 r.),

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale (należy złożyć do 05.07.2024 r.),

c. zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie w oryginale (należy złożyć do 05.07.2024 r.).

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii...
administrator

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu E8 w I Społecznej SP im. Unii Europejskiej w Zamościu

6 lipca 2023 r. /czwartek/ - sekretariat licem (pokój 201) w godzinach 7.30-15.30

 

 

Informacje dla uczniów biorących udział w rekrutacji do klas I liceum

W związku z pojawiającym się informacjami o tym, że szkoły macierzyste zaplanowały wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu w terminach późniejszych niż 6 lipca, informujemy, że w takiej sytuacji prosimy o złożenie w naszej szkole do 7 lipca wydruku o uzyskanych wynikach z serwisu: https://ziu.gov.pl. Oryginał otrzymanego zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu liceum (pokój 201) w dniu wydania przez szkołę macierzystą.

administrator

14 września /środa/

  • klasy 1-3, godzina 16.00
  • klasy 4-8, godzina 17.00

klasy VIII (sala 322)

  • 17.30 - spotkanie związane z wyjazdem projektowym (Bogusław Klimczuk) 
  • około 18.00 - spotkanie związane z organizacją oraz procedurami dostosowania formy i warunków przeprowadzenia egzaminów E8 w roku szkolnym 2022/2023 (Andrzej Garbacik)

15 września /czwartek/

  • II-IV klasy liceum, godzina 17.00,
  • rodzice klas I, godzina 17.00, sala konferencyjna hotelu "Carskie Koszary", wspólne spotkanie z dyrektorem oraz wychowawcami. Po spotkaniu przejście z wychowawcą na spotkanie klasowe,
  • około 17.30 - spotkanie w sali konferencyjnej hotelu "Carskie Koszary" rodziców uczniów klas maturalnych w sprawie organizacji oraz procedur dostosowania formy i warunków przeprowadzenia egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2022/2023 (Andrzej Garbacik)
administrator

W czwartek 17. czerwca o godz. 10.40 (na czwartej lekcji), w sali gimnastycznej, odbędzie się rozdanie nagród w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego 'The Big Challenge'.
Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w edycji 2020 i 2021. Do zobaczenia!