Edukacja w sytuacji zagrożenia

administrator

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące  im Unii Europejskiej jest jedną z 3 szkół założonych i prowadzonych od 1992 roku przez Zamojskie Towarzystwo Oświatowe ( I Społeczne Liceum Ogólnokształcące, I Społeczna Szkoła Podstawowa a od 1999 roku I Społeczne Gimnazjum). W 2002 roku, w dziesięciolecie istnienia, szkoły otrzymały imię Unii Europejskiej. Celem szkół jest kształcenie na najwyższym możliwym poziomie, rozwijanie możliwości poznawczych uczniów na każdym etapie nauczania, wskazywanie drogi do dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata. Program dydaktyczno-wychowawczy spełnia wymogi MEN, ale wzbogacony jest o autorskie koncepcje nauczycieli realizowane w zarówno w ramach zajęć lekcyjnych  jak i dodatkowych..

Od sierpnia 2017 roku I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu realizuje  w ramach Programu Erasmus+ Projekt  „Edukacja w sytuacji zagrożenia”. Partnerami w tym projekcie są StadtverwaltungSchwabisch Hall  (Urząd Miasta Schwabisch Hall) i GewerblicheSchuleSchwabisch Hall.

Cele szczegółowe projektu:

  • poznanie  w ciągu 2 lat realizacji projektu przez 18 nauczycieli  metod pracy w warunkach zagrożenia  (terroryzm,  ksenofobia w klasie, populizm),
  • poznanie w ciągu 2 lat realizacji projektu przez 18 nauczycieli, praktycznych  narzędzi diagnozowania zagrożeń w edukacji szkolnej,
  • pozyskanie w ciągu 2 lat realizacji projektu przez 18 nauczycieli I SLO im. Unii Europejskiej w Zamościu nowych kompetencji w zakresie pracy w sytuacjach zagrożenia (terroryzm, populizm, zachowania ksenofobiczne),
  • pozyskanie w ciągu 2 lat realizacji projektu przez 18 nauczycieli wiedzy na temat edukacji ustawicznej nauczycieli w Niemczech.

W maju, czerwcu i lipcu 2018 roku grupa nauczycieli uczestniczyła  w dwutygodniowym wyjeździe do Schwabisch Hall. Nauczyciele wzięli udział  w zajęciach w szkołach i instytucjach na terenie Powiatu i Miasta Schwabisch Hall. Spotkali się także z Nadburmistrzem Hermanem Josefem Pelgrimem i przedstawicielami wolontariuszy, uczących emigrantów języka niemieckiego.

Z uwagi na współpracę edukacyjną szkół w Schwabisch Hall i w mieście Partnerskim Epinal w Lotaryngii nauczyciele nawiązali kontakty z Lycee Claude Gellée w Epinal. W trakcie spotkania w t6ej szkole uzgodniono także nowe obszary współpracy.

Główne wnioski, jakie nasuwają się po wyjazdach projektowych, w których uczestniczyło już w sumie 13 osób:

  • w Niemczech wielokulturowość społeczeństwa ma powszechny charakter a w szkołach nauczyciele muszą codziennie zmierzać się z problemami z tego wynikającymi,
  • w Lycee Claude Gellée w Epinal problem zagrożeń  w edukacji jest dokładnie analizowany i stworzony jest bardzo rozbudowany system bezpieczeństwa (jako pokłosie zamachów terrorystycznych we Francji): wejścia do budynków na karty, recepcje z ochroną, monitoring telewizyjny,
  • wielokulturowość sprawia, że poziom zagrożeń rośnie i szkoły muszą być przygotowane na nowe wyzwania,
  • istnieje duże zróżnicowanie w nastawieniu społeczeństwa francuskiego i niemieckiego do problematyki emigracji i wynikających z tego zagrożeń,
  • wielokulturowość to poważne wyzwanie dla systemu edukacyjnego, w szczególności w zakresie nauki tolerancji i odpowiedzialności za wspólną przyszłość.