ARTIE

administrator

"ARTIE: Sztuczna inteligencja w edukacji – wyzwania i szanse nowej ery: opracowanie nowego programu nauczania, przewodnika dla nauczycieli i kursu online dla uczniów"
(2020-1-HR01-KA201-077800)

Od grudnia 2020  roku I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu realizuje projekt Erasmus+ ARTIE: „Sztuczna inteligencja w edukacji - wyzwania i szanse nowej ery: opracowanie nowego programu nauczania, przewodnik dla nauczycieli i kurs online dla uczniów”. Projekt poświęcony jest wdrażaniu innowacji w zakresie edukacji o sztucznej inteligencji do systemu nauczania w szkole podstawowej. Partnerami w projekcie są trzy szkoły oraz dwie instytucje specjalizujące się w edukacji szkolnej: główny koordynator projektu  l. Osnovna škola Čakovec, Chorwacja; Agrupamento de Escolas do Barreiro, Portugalia; Croatian Robotics Association, Chorwacja; Nefinia, Holandia oraz I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu. Dwuletni projekt zakłada opracowanie nowego programu nauczania, będącego uzupełnieniem istniejących programów, na podstawie którego elementy edukacji z zakresu sztucznej inteligencji będą mogły być wykorzystywane w nauczaniu wielu przedmiotów. W dzisiejszym  świecie sztuczna inteligencja jest niezbędną kompetencją, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. To co kryje się za ekranem komputera, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być, również niewłaściwie, wykorzystywana i jak działają media społecznościowe to podstawowa wiedza, którą powinni posiadać młodzi ludzie. Cyfryzacja zmienia również sposób pracy  i umiejętności, których potrzebujemy, a na rynku pracy wciąż brakuje ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Organizacje partnerskie zauważyły, że system edukacji wciąż nie opracował kompleksowych zasobów edukacyjnych dla szkół podstawowych w tym zakresie.  Projekt Erasmus+ ARTIE pozostaje w zgodzie z celami polityki Komisji Europejskiej, które są aktualne bardziej niż kiedykolwiek. Obejmują one:wsparcie dla wysokiej jakości edukacji i poprawę jej trafności, rozwijanie umiejętności cyfrowych Europejczyków, pobudzanie innowacyjności i kompetencji cyfrowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, otwieranie systemów edukacji na nowe wyzwania. Metodologiczne podejście projektu ARTIE opiera się na podejściu multidyscyplinarnym, uczeniu się opartym na rozwiązywaniu problemów, kreatywnym myśleniu i metodologii zorientowanej na ucznia. Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowego programu nauczania, który zapewni uczniom szkół podstawowych wczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności w celu rozwijania przyszłych kompetencji cyfrowych.

 

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi materiałami edukacyjnymi dostępne na stronie projektu Erasmus+ ARTIE: