kadra pedagogiczna

administrator

dyrektor szkoły
dr Bogusław Klimczuk

z-ca dyrektora
Andrzej Garbacik

edukacja wczesnoszkolna
Cis Andrzej
Czochra Andrzej
Drzewicka Anna
Juszczak Alicja
Łukasik Aneta
Muda Mirosława
Oseła Agata
Podkościelna Ela
Rogalska Renata
Wojciechowska Iwona

język polski
Bosiak Joanna
Brodaczewska Krystyna
Dąbrowska Bożena
Dziwura Monika
Kostrubiec Małgorzata
Linek Piotr
Łyp Ewa
Piątkowska Grażyna
Przybysz Katarzyna
Szarowolec Stefania

język angielski
Borkowska Monika
Cybulska Beata
Denys Bogusława
Duda Agnieszka
Kotlińska Anetta
Kotliński Tomasz
Kowalczyk Ewa
Mazurek-Kopeć Ewa
Skowron Janusz

język niemiecki
Cybulska Agnieszka
Kubala Elżbieta
Tarajko Tamara

język francuski
Kuryło Marta

język hiszpański
Hadło Karolina
Hamelusz Monika

język rosyjski
Moteka Halina

język łaciński
Podhajny Mirosława

matematyka
Bilska Sława
Bubiłek Maria
Czerwieniec Renata
Fic Andrzej
Janik Anna
Kedrak Maria
Kędrak Elżbieta
Rubaj Grażyna
Zapała Zbysław

fizyka
Bochyńska Małgorzata
Mazurkiewicz Andrzej

chemia
Andruszek Grażyna
Sowińska Dorota

biologia, przyroda
Bałuka Krzysztof
Michalczyk Jolanta
Stopyra Anna
Tyburska Elżbieta

historia, historia i społeczeństwo
Fik Janusz
Fik Sylwia
Jaczyńska Agnieszka
Kołcon Marek
Sulewska Ewa
Wiśniewska Marta

wiedza o społeczeństwie
Fik Janusz
Kołcon Marek

geografia
Podkościelny Jacek
Wituch Dorota

plastyka, zajęcia artystyczne
Wiśniewska Małgorzata

wiedza o kulturze
Wiśniewska Małgorzata

edukacja dla bezpieczeństwa
Flaga Lesław

informatyka, zajęcia komputerowe
Garbacik Andrzej
Garbacik Katarzyna

podstawy przedsiębiorczości
Garbacik Katarzyna

technika
Garbacik Katarzyna

muzyka, zajęcia artystyczne
Karpińska Agnieszka

religia
Duras Agnieszka
diakon Janczura Andrzej
ks Korona Sławomir
Nowak Agnieszka
Maciukiewicz Anna

wychowanie fizyczne
Podkościelny Piotr
Puzia Wiesław
Szponar Jacek
Usidus Maciej
Ważny Anna

psycholog szkolny
Teterycz Anna

pedagodzy
Filipowicz Agnieszka
Miska Katarzyna
Musolf Agnieszka

biblioteka
Wojciechowska Bożena

etyka
Radosław Oktaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: