kadra pedagogiczna

administrator

dyrektor szkoły
dr Bogusław Klimczuk

z-ca dyrektora
Agnieszka Jaczyńska

z-ca dyrektora
Andrzej Garbacik

edukacja wczesnoszkolna
Cis Andrzej
Czochra Andrzej
Dziwura Anna
Drzewicka Anna
Kaniowska-Wypijacz Magdalena
Królikowska Agnieszka
Muda Mirosława
Oseła-Usidus Agata
Podkościelna Ela
Rogalska Renata
Siek Paulina
Tetlak Katarzyna
Wojciechowska Iwona
Zawiślak-Babiszewska Joanna

język polski
Bosiak Joanna
Dąbrowska Bożena
Dziwura Monika
Magdziak Katarzyna
Kostrubiec Małgorzata
Szarowolec Stefania
Trojanowski Łukasz
Zubańska Katarzyna

język angielski
Cybulska Beata
Denys Bogusława
Duda Agnieszka
Dziwura Anna
Jachorek Katarzyne
Kotlińska Anetta
Kowalczyk Ewa
Mazurek Ewa
Siek Paulina
Skowron Janusz
Szewczuk Ewa
Zawiślak-Babiszewska Joanna

język niemiecki
Cybulska Agnieszka
Kubala Elżbieta
Tarajko Tamara

język francuski
Kuryło Marta

język hiszpański
Filipiuk-Kusz Aneta
Halinowska Magdalena
Niemczuk Klaudia
Rudawska Aneta

język rosyjski
Borodziuk-Wójtowicz Katarzyna

język łaciński
Podhajny Mirosława

matematyka
Bilska Sława
Bubiłek Maria
Fic Andrzej
Jakowiecka Ewa
Janik Anna
Kedrak Maria
Kędrak Elżbieta
Łokaj Andrzej

fizyka
Dudzik Małgorzata
Dąbrowski Radosław
Mazurkiewicz Andrzej

chemia
Andruszek Grażyna
Sowińska Dorota
Kuśmierczuk Włodzimierz

biologia, przyroda
Michalczyk Jolanta
Stopyra Anna
Tyburska Elżbieta
Łysiak Ewa

historia, historia i teraźniejszość
Dudek Małgorzata
Fik Janusz
Jaczyńska Agnieszka
Kołcon Marek
Wiśniewska Marta

wiedza o społeczeństwie
Fik Janusz
Kołcon Marek

geografia
Podkościelny Jacek
Skiba Katarzyna
Wituch Dorota

plastyka
Magdalena Cieplechowicz-Buczak

edukacja dla bezpieczeństwa
Flaga Lesław

informatyka
Cis Andrzej
Garbacik Andrzej
Garbacik Katarzyna
Magdalena Kaniowska-Wypijacz

podstawy przedsiębiorczości
Garbacik Katarzyna

technika
Garbacik Katarzyna

muzyka, rytmika
Karpińska Agnieszka

religia
Duras Agnieszka
ks Korona Sławomir
Nowak Agnieszka
Maciukiewicz Anna

wychowanie fizyczne
Podkościelny Piotr
Puzia Wiesław
Szponar Jacek
Usidus Maciej
Ważny Anna

psycholog szkolny
Teterycz Anna

pedagodzy
Athiana Katarzyna
Musolf Agnieszka
Moryń Maciej
Tetlak Katarzyna
Waśniowska Magdalena

biblioteka
Wojciechowska Bożena

etyka
Radosław Oktaba

Kategoria: