klasy IV liceum

administrator

Biologia
zakres
rozszerzony

Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony. Autorzy: Franciszek Dubert i in.

Nowa Era

Chemia
zakres
rozszerzony

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Autorzy:  Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod (kontynuacja podręcznika z klasy 3)

Nowa Era

Fizyka    
zakres
rozszerzony

Fizyka. Podręcznik klasa 4. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa.
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

WSiP

Geografia
zakres
rozszerzony

Oblicza geografii 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony. Aut.: M. Świtoniak i in.

Nowa Era

Historia
zakres
podstawowy

Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.  Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak

 

W klasach, w których uczy Pani Agnieszka Jaczyńska informacja o podręczniku zostanie podana we wrześniu.

Nowa Era

Historia
zakres
rozszerzony                    

Zrozumieć przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres rozszerzony. Aut.: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

 

W klasach, w których uczy Pani Agnieszka Jaczyńska informacja o podręczniku zostanie podana we wrześniu.

Nowa Era

Język polski
zakres
podstawowy
oraz rozszerzony

Język polski 4.  Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Autorzy: Urszula Jagiełło i in.

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Matematyka
zakres
podstawowy

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4. Zakres podstawowy.   
2. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4. Zakres podstawowy. Aut.: Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Wydaw.
 K. Pazdro

Zapowiedź wydawnicza

Matematyka
zakres
rozszerzony

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4. Zakres rozszerzony.      
2. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4. Zakres rozszerzony.
Autorzy: Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Wydaw.
 K. Pazdro

Zapowiedź wydawnicza

Wiedza 
o społeczeństwie
zakres
rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie 4. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkól ponadpodstawowych.
Autorzy: Maciej Batorski

OPERON

Zapowiedź wydawnicza

Język angielski

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

 

II język obcy

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

 

Religia

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

 

Kategoria: