klas II liceum

administrator

Biologia
zakres
podstawowy

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Autorzy:  Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Nowa Era

Biologia
zakres
rozszerzony

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony. Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

Nowa Era

Chemia
zakres
podstawowy

1. To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Autorzy:  Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod (kontynuacja podręcznika z klasy 1).
2. To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Aut.  Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

Chemia
zakres
rozszerzony

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

Fizyka    
zakres
podstawowy

Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda                                                               Podręcznik obowiązuje w klasach, w których uczy M. Dudzik

WSiP

Odkryć fizykę 2. Podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy  Aut. Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik obowiązuje w klasach, w których uczy R. Dąbrowski

Nowa Era

Fizyka    
zakres
rozszerzony

Fizyka. Podręcznik klasa 2. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa.
Aut. podręcznika:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner

WSiP

Geografia
zakres
podstawowy

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh

Nowa Era

Geografia
zakres
rozszerzony

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony. Aut.: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar

Nowa Era

Historia
zakres
podstawowy

Historia 2. Ślady czasu. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autorzy: Łukasz Kępski, Jacek Wijaczka
Podręcznik obowiązuje w klasach, w których uczy Pani A. Jaczyńska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.  Autorzy: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

Nowa Era

Historia
zakres
rozszerzony                    

Historia 2. Ślady czasu. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autorzy: Łukasz Kępski, Jacek Wijaczka
Podręcznik obowiązuje w klasach, w których uczy Pani A. Jaczyńska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres rozszerzony. Aut.: Paweł Klint

Nowa Era

Język polski
zakres
podstawowy
oraz
 rozszerzony

1. Język polski 2. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Aut. Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

2. Język polski 1. Oblicza epok. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. (Kontynuacja podręcznika z kl. 1)
Aut. Dariusz Chemperek, Adam  Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski


1. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

2. WSiP

Matematyka
zakres
podstawowy

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy.   
2. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy.

Aut.: Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Wydaw.
 K. Pazdro

Matematyka
zakres
rozszerzony

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.      
2. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.
Autorzy: Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Wydaw.
 K. Pazdro

Wiedza 
o społeczeństwie
zakres
podstawowy

Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadpodstawowych.
Autorzy: Zbigiew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska

OPERON

Wiedza 
o społeczeństwie
zakres
rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres rozszezony. Podręcznik dla szkól ponadpodstawowych.
Autorzy: Artur Derdziak

OPERON

Język angielski

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

II język obcy

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

Podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

Informatyka

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

Religia

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 
Kategoria: