kadra pedagogiczna

administrator

Gimnazjum to czas wprowadzania młodych ludzi w świat wiedzy naukowej. W związku z tym:

 • zwiększamy wymiar godzin lekcyjnych z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym,
 • przeprowadzamy wiele egzaminów próbnych,
 • rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
 • odkrywamy i wspieramy talenty, organizując programy oraz warsztaty artystyczne,
 • uczymy empatii, angażując uczniów w działania wolontariatu,
 • nauczamy dwóch języków obcych z podziałem na grupy zaawansowania (6 godzin tygodniowo),
 • podtrzymujemy współpracę ze szkołami w Europie, umożliwiając uczniom kontakt z żywym językiem
 • pracujemy metodą projektu, rozwijając kreatywność, odpowiedzialność, kompetencje komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie,

Prowadzimy rekrutację do klas 2 i 3 (tylko kilka miejsc)

 • klasy 16-18 osobowe
 • nauczyciele nauczający w gimnazjum i liceum,
 • codziennie 7-8 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu, drugi j. obcy (j. niemiecki lub j. hiszpański) – 2 godziny w tygodniu
 • ponad 10 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta,
 • czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • brak wpisowego.
administrator

Najważniejsze informacje o I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu

 • rekrutacja do klas „0”, „1” i „7” na rok szkolny 2018/2019,
 • mamy jeszcze pojedyncze miejsca w klasach 2, 3 i 6,
 • klasy 16 osobowe, wyjątkowo 18 osobowe,
 • codziennie 7 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
 • drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański) – 2 godziny w tygodniu,
 • w ramach zajęć: szachy, informatyka, basen, tenis,
 • ponad 12 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie w sprawdzianie po 6 klasie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta,
 • czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • czesne w klasie „0” – 350 zł/miesiąc, wraz z wyżywieniem,
 • brak wpisowego.

Pierwszy kontakt ze szkołą jest u nas wspaniałą przygodą, odkrywaniem tajemnic otaczającego świata w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i rodzinnego ciepła, ponieważ:

 • tworzymy klasową rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy i wspólnej realizacji przedsięwzięć,
 • modyfikujemy system oceniania, wprowadzając karty samooceny,
 • pracujemy poza „ławą szkolną” w ramach „Zielonej szkoły”,
 • zapewniamy obcowanie ze światem kultury (kino, teatr, wystawy itp.),
 • umożliwiamy dzieciom zaprezentowanie swoich talentów artystycznych (inscenizacje, przedstawienia, uroczystości),
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe - rozwijające i wyrównujące umiejętności,
 • nauczamy dwóch  języków obcych (5 godzin tygodniowo),
 • w ramach zajęć prowadzimy naukę pływania, gry w szachy, tenisa, gimnastykę,
 • zapewniamy opiekę nad uczniami od 7:15 do 16:00.

w klasach IV – VI (VII) przygotowujemy dzieci do zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego. Dlatego:

 • zwiększamy liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów, aby dostosować ją do potrzeb uczniów i zespołów klasowych,
 • uczymy systematyczności i kształtujemy umiejętność zdobywania wiedzy,
 • nauczamy języka angielskiego z podziałem na grupy
administrator

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

Prowadzący

Koło języka angielskiego – klasy III

poniedziałek

14.30-15.15

Agnieszka Duda

Koło języka angielskiego – klasy II

środa

14.30-15.15

Agnieszka Duda

Kółko matematyczne dla uczniów klas I

 

14.30-15.15

Ela Podkościelna

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I

 

14.30-15.15

Ela Podkościelna

Szkolny  Klub Miłośników Przyrody GACEK  - klasa II

czwartek

14.30-15.15

Iwona Wojciechowska

Matematyka - Chce wiedzieć więcej  

wtorek

14.30-15.15

Iwona Wojciechowska

Zajęcia wyrównawcze kl. II 

środa

14.30-15.15

Iwona Wojciechowska

Koło plastyczne „Pędzelek” grupa I

wtorek

14.30-16.00

Mieczysław Gradziuk

Koło plastyczne „Pędzelek” grupa II

środa

14.30-16.00

Mieczysław Gradziuk

Koło plastyczne „Pędzelek” grupa III

czwartek

14.30-16.00

Mieczysław Gradziuk

Zajęcia logopedyczne – klasa ‘0’

poniedziałek

14.30-15.15

Renata Rogalska

Zajęcia logopedyczne – klasa ‘0’

czwartek

14.30-15.15

Renata Rogalska

Zajęcia logopedyczne – klasy II -III

wtorek

14.30-15.15

Renata Rogalska

Zajęcia logopedyczne – klasy I

środa

14.30-15.15

Renata Rogalska

Zajęcia kreatywnego i logicznego myślenia "KaKaDu"

wtorek

 

Renata Rogalska

Koło języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum

wtorek

14.30-15.15

Agnieszka Cybulska

Koło fizyczne dla uczniów gimnazjum

środa

15.30-16.30

Andrzej Mazurkiewicz

Kółko matematyczne dla uczniów gimnazjum, klasy IIIa i IIIc

wtorek

14.25-15.10

Elżbieta Kędrak

Kółko matematyczne dla uczniów gimnazjum, klasa IIb

poniedziałek

14.25-15.10

Elżbieta Kędrak

Koło biologiczne dla uczniów gimnazjum

co druga sobota

9.00–11.30

Jolanta Michalczyk

Koło fizyczne dla uczniów gimnazjum

piątek

14.30-15.15

Małgorzata Bochyńska

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum

poniedziałek

14.30-15.15

Maria Kędrak

Zajęcia wyrównawcze – zajęcia indywidualne

czwartek

14.30-15.15

Maria Kędrak

Kółko matematyczne dla uczniów gimnazjum, klasa IIc

poniedziałek

14.30-15.15

Sława Bilska

Koło teatralne - liceum

piątek

14.30-16.00

Halina Moteka

Koło teatralne - liceum

sobota

11.00-12.30

Halina Moteka

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów szkoły podstawowej

środa

14.30-15.15

Agnieszka Cybulska

Kółko matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej, klasy VI

środa

14.25-15.10

Elżbieta Kędrak

Koło przyrodnicze dla uczniów szkoły podstawowej

co drugi poniedziałek

14.30-15.15

Jolanta Michalczyk

Zajęcia wyrównawcze dla klas 7

co drugi czwartek

14.30-15.15

Jolanta Michalczyk

Koło informatyczne dla uczniów szkoły podstawowej

wtorek

14.30-15.15

Katarzyna Garbacik

Koło plastyczne – klasy IV-V

co druga środa

14.30-16.00

Małgorzata Wiśniewska

Koło plastyczne – klasy VI-VII

co druga środa

14.30-16.00

Małgorzata Wiśniewska

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV-VI

wtorek

14.30-15.15

Maria Kędrak

Zajęcia wyrównawcze – zajęcia indywidualne

środa

14.30-15.15

Maria Kędrak

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas VII

piątek

14.30-15.15

Maria Kędrak

Koło  historyczne dla uczniów szkoły podstawowej

wtorek

14.30-15.15

Marta Wiśniewska

Koło polonistyczne - dla klas V i VI 

co drugi poniedziałek

14.25-15.10

Monika Dziwura

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego -  zajęcia indywidualne

piątek

14.25-15.10

Monika Dziwura

Kółko matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej, klasy V

czwartek

14.30-15.15

Sława Bilska

Kółko matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej, klasy VIIa i VIIb

wtorek

14.30-15.15

Sława Bilska

administrator

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru klas pierwszych I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu w roku szkolnym 2018/2019.

 • proponujemy kształcenie przygotowujące do studiów wyższych w klasach o następujących rozszerzeniach:
  • biologia-chemia (medycyna i nauki medyczne),
  • biologia-chemia-matematyka (medycyna i nauki medyczne),
  • matematyka-fizyka-informatyka (studia politechniczne, informatyczne),
  • klasa akademicka pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - matematyka-geografia-wiedza o społeczeństwie (nauki ekonomiczne),
  • język polski-historia-wiedza o społeczeństwie (nauki społeczne),
  • język polski-biologia (psychologia),
 • klasy 16-18 osobowe,
 • codziennie 7-8 godzin zajęć,
 • zajęcia specjalne, przygotowujące do matury,
 • możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące młodzież z terenu miasta,
 • czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • brak wpisowego

Priorytetem nauczania w liceum jest przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym i umożliwienie im podjęcia studiów na wybranych kierunkach renomowanych uczelni. W związku z tym:

 • elastycznie dostosowujemy plany nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, zwiększając liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych,
 • skutecznie przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad zwalniających z egzaminów maturalnych,
 • przeprowadzamy wiele próbnych egzaminów, co w efekcie procentuje świetnymi wynikami matur,
 • rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
 • nauczamy języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz drugiego języka obcego (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) z podziałem na grupy zaawansowania (w sumie 8 godzin tygodniowo).
administrator

Poniedziałek

pływanie, kl. IV- VII SSP, GIM i SLO, godz.14:30-16:00, pływalnia OSiR, p. Wisław Puzia

 

Wtorek

aerobik, kl IV-VII SSP GIM i SLO,  godz. 14:30-15:15, sala korekcyjna, p. Anna Ważny

 

Czwartek

- pływanie, kl.III-VII SSP, GIM  i SLO, godz.14:30-16:00, pływalnia OSiR, p.Maciej Usidus

- piłka nożna, chłopcy kl.IV-VII, godz.14:30-16:00, hala "Rolniczak", p. Jacek Szponar

 

Piątek

- piłka nożna, chłopcy - GIM i SLO, godz. 14:30-16:00, hala "Rolniczak", p. Jacek Szponar

- pływanie, kl I-III SSP,  godz. 14:30-16:00, p. Maciej Usidus. w/g harmonogramu

 

Sobota

- pływanie, kl. I-VII, GIM i SLO, godz. 8:00-9:00 i 9:00-10:00, pływalnia OSiR, p.Jacek Szponar i p. Piotr Podkościelny

- zajęcia rekreacyjne (jeden raz w miesiącu) dla uczniów, którzy nie mogą uczęszczać na zajęcia po lekcjach. Termin do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia.