Smarter…Greener…Safer…

administrator

Od pierwszego września 2017r. I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej  w Zamościu realizuje, jako koordynator, innowacyjny projekt ‘Smarter… Greener… Safer…’ w ramach unijnego programu Erasmus+. Partnerami Polski są szkoły: Emakosken koulu z Finlandii (Nokia), Istituto Comprensivo Madonna della Camera z Włoch (Monteparano), l. osnovna škola Čakovec z Chorwacji (Čakovec) oraz Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva z Portugalii (Vila Nova de Paiva). Projekt adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej (w wieku 12-14 lat), którzy interesują się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego, przedmiotami ścisłymi, a także są zainteresowani współpracą z międzynarodowymi grupami rówieśników. Głównym celem projektu jest rozszerzenie praktycznej wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie kreatywnego rozwiązywania problemów, podnoszenie kompetencji językowych, a także wprowadzanie elementów przedsiębiorczości i nauka kreatywnego ich wykorzystania w praktyce. Zainteresowani uczniowie będą realizować szereg działań lokalnych i wirtualnych, a także brać udział w krótkoterminowych wymianach uczniów ( w ciągu 2 lat 13 uczniów I SSP wyjedzie do szkół w Finlandii, Chorwacji oraz Portugalii). Koordynatorem projektu jest p.Bogusława Denys.