.

administrator
Szkoły społeczne uruchomiły projekt PROJEKT 3P - PREORIENTACJA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, PRACA
 
Cele szczegółowe projektu:
  • umożliwienie 24 nauczycielom pozyskania praktycznej wiedzy w zakresie preorientacji zawodowej, przedsiębiorczości i praktycznego wykorzystania wiedzy,
  • stworzenie 10 projektów edukacyjnych w zakresie preorientacji zawodowej i przedsiębiorczości, wykorzystujących technologie ICT i OZE
  • pozyskanie przez 24 nauczycieli  wiedzy o potrzebach współczesnych przedsiębiorstw w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów
  • pozyskanie informacji przez przedsiębiorstwa o systemach edukacji w krajach uczestniczących w projekcie
  • zmniejszenie zagrożenia wypadnięciem uczniów z systemu edukacji przez jej upraktycznienie
Cel główny:
zmniejszenie dysproporcji w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i funkcjonowania na rynku pracy w krajach UE uczestniczących w projekcie.
 
Partnerzy projektu:
  • Firma BARTHAU ANHÄNGERBAU GmbH działa od ponad 40 lat,  zatrudnia jest 70 pracowników. Jest to zakład innowacyjny - dysponuje własnym ośrodkiem projektowym, posiada zarejestrowane i chronione prawem patenty. Przedsiębiorstwo wykorzystuje nowoczesne systemy projektowania  CAD oraz obrabiarki i roboty  sterowane numerycznie (CNC, SPS). Firma Barthauanhegerbau GmbH zajmuje się od wielu lat organizacją kształcenia zawodowego w systemie dualnym, w zakresie zawodów mechanik przemysłowy, mechanik precyzyjny. Zlokalizowana jest na terenie jednego z najbardziej rozwiniętych regionów UE (Badenia - Wirtembergia) a Powiat Schwabisch Hall należy do czołówki gospodarczej Landu (stopa bezrobocia - 3,2%!, stopa bezrobocia wśród ludzi młodych - 1,3 %!!!. )
  • Escolas Dr. João Araújo Correia to zespół szkół, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Alagoas, dla ponad 400 uczniów, Szkoła Podstawowa  Alameda  - 300 uczniów i Gimnazjum Dr João Araújo Correia - do którego uczęszcza 1200 uczniów. Zlokalizowane są one na terenie Regionu Północnego Portugalii, w podregionie Douro,  w miejscowości Peso da Régua.  W Dystrykcie Vila Real zamieszkuje ok. 230 tys. mieszkańców, zaś w gospodarce dominuje rolnictwo i turystyka. Stopa bezrobocia wynosi 15,6% zaś wśród ludzi młodych ponad 21%
Prowadzone są równolegle 3 grupy działań:
  • lokalne działania merytoryczne (warsztaty, seminaria, spotkania, konferencje),
  • działania merytoryczne (telekonferencje, warsztaty online) w świecie wirtualnym (portale społecznościowe, strony www, youtube)
  • międzynarodowe spotkania, seminaria i mobilności połączone z tworzeniem scenariuszy lekcji.