kalendarz

administrator

Najważniejsze informacje o I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu

 • rekrutacja do klas „0”, „1”, i „7” na rok szkolny 2020/2021,
 • mamy jeszcze pojedyncze miejsca w klasach I, II, V i VII
 • klasy 16 osobowe, wyjątkowo 18 osobowe,
 • codziennie 7 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
 • drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański) – 2 godziny w tygodniu,
 • w ramach zajęć: szachy, informatyka, basen, tenis,
 • ponad 12 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie w sprawdzianie po 6 klasie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta,
 • czesne stałe 570 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • czesne w klasie „0” – 470 zł/miesiąc, wraz z wyżywieniem,
 • brak wpisowego.

Pierwszy kontakt ze szkołą jest u nas wspaniałą przygodą, odkrywaniem tajemnic otaczającego świata w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i rodzinnego ciepła, ponieważ:

 • tworzymy klasową rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy i wspólnej realizacji przedsięwzięć,
 • modyfikujemy system oceniania, wprowadzając karty samooceny,
 • pracujemy poza „ławą szkolną” w ramach „Zielonej szkoły”,
 • zapewniamy obcowanie ze światem kultury (kino, teatr, wystawy itp.),
 • umożliwiamy dzieciom zaprezentowanie swoich talentów artystycznych (inscenizacje, przedstawienia, uroczystości),
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe - rozwijające i wyrównujące umiejętności,
 • nauczamy dwóch  języków obcych (5 godzin tygodniowo),
 • w ramach zajęć prowadzimy naukę pływania, gry w szachy, tenisa, gimnastykę,
 • zapewniamy opiekę nad uczniami od 7:15 do 16:00.

w klasach IV – VI (VII) przygotowujemy dzieci do zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego. Dlatego:

 • zwiększamy liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów, aby dostosować ją do potrzeb uczniów i zespołów klasowych,
 • uczymy systematyczności i kształtujemy umiejętność zdobywania wiedzy,
 • nauczamy języka angielskiego z podziałem na grupy

 

Pobierz podanie do szkoły podstawowej

administrator

Najważniejsze informacje o I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu

 • rekrutacja do klas „0”, „1”, "4" i „7” na rok szkolny 2020/2021,
 • mamy jeszcze pojedyncze miejsca w klasach 2, 3 i 6,
 • klasy 16 osobowe, wyjątkowo 18 osobowe,
 • codziennie 7 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
 • drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański) – 2 godziny w tygodniu,
 • w ramach zajęć: szachy, informatyka, basen, tenis,
 • ponad 12 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie w sprawdzianie po 6 klasie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta,
 • czesne stałe 570 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • czesne w klasie „0” – 470 zł/miesiąc, wraz z wyżywieniem,
 • brak wpisowego.

Pierwszy kontakt ze szkołą jest u nas wspaniałą przygodą, odkrywaniem tajemnic otaczającego świata w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i rodzinnego ciepła, ponieważ:

 • tworzymy klasową rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy i wspólnej realizacji przedsięwzięć,
 • modyfikujemy system oceniania, wprowadzając karty samooceny,
 • pracujemy poza „ławą szkolną” w ramach „Zielonej szkoły”,
 • zapewniamy obcowanie ze światem kultury (kino, teatr, wystawy itp.),
 • umożliwiamy dzieciom zaprezentowanie swoich talentów artystycznych (inscenizacje, przedstawienia, uroczystości),
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe - rozwijające i wyrównujące umiejętności,
 • nauczamy dwóch  języków obcych (5 godzin tygodniowo),
 • w ramach zajęć prowadzimy naukę pływania, gry w szachy, tenisa, gimnastykę,
 • zapewniamy opiekę nad uczniami od 7:15 do 16:00.

w klasach IV – VI (VII) przygotowujemy dzieci do zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego. Dlatego:

 • zwiększamy liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów, aby dostosować ją do potrzeb uczniów i zespołów klasowych,
 • uczymy systematyczności i kształtujemy umiejętność zdobywania wiedzy,
 • nauczamy języka angielskiego z podziałem na grupy

 

Pobierz podanie do szkoły podstawowej

administrator

Zajęcia pozalekcyjne będą tworzone w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego 2019/2020. Utworzone zajęcia będą systematycznie dopisywane do poniższego wykazu.

Klasy 0-III

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Kółko matematyczne-kl.2

p. A. Drzewicka

14.30-15.15

Doświadczenia i eksperymenty-

kl. 1a- 24IX; 8,22X; 5,19XI; 3,17XII 

kl. I b i I c -1,15,29X; 12,26XI; 10XII 

p. J. Michalczyk

Kółko matematyczne- kl.3

14.30- 15.15

p. E. Podkościelna

Doświadczenia i eksperymenty-

kl.2a,2b- 26IX; 10,24X; 7,21XI; 5,19XII

kl.3a,3b- 3,17,31X; 14,28XI; 12XII

p. J. Michalczyk

Kółko komputerowe kl.2-3

14.30- 16.00

p. A. Cis

Programowanie 

„Scottie Go”

Mądra główka-kl.2 

p. A. Drzewicka

15.15-16.00

Logopedia-kl.0

p.A.Oseła

14.30-15.15

Logopedia – kl.2

14.30- 16.00

p. R. Rogalska

Zajęcia wyrównawcze -kl.3

14.30- 15.15

p. E. Podkościelna

Zajęcia sportowe- kl.0

14.30- 15.15

p. P. Podkościelny

Logopedia- kl.2-3

p. R. Rogalska

14.30-16.45 

Kółko matematyczne-kl.1

14.30- 15.15 (na zmianę z zajęciami p. J. Michalczyk)

Kółko taneczne

1grupa- 14.30- 15.15

2grupa- 15.15- 16.00

p. M. Muda

Kółko teatralne 

14.30- 15.15

Zajęcia artystyczne

15.15- 16.00

p. M. Muda

Logopedia- kl.1

14.30- 15.15

p. A. Oseła

Kółko przyrodnicze-kl.1

p. I. Wojciechowska

14.30- 15.15

Plastyka- kl. 0-3

14.30- 16.00

p. M. Gradziuk

Basen- kl.2

Basen- kl.1

14.30- 16.00

Plastyka- kl.0- 3

14.30- 16.00

p. M. Gradziuk

Ozoboty- kl.1

gr. I 14.25- 15.10

gr. II 15.15- 16.00

Basen kl.3

Plastyka- kl.0-3

14.30- 16.00

p. M. Gradziuk

Plastyka- kl.0-3

14.30- 16.00

p. M. Gradziuk

j. angielski

zajęcia rozwijające 

14.30- 15.15

p. J. Zawiślak- Babiszewska

Plastyka- kl.0-3 

14.30- 16.00

p. M. Gradziuk

 

j. angielski- kl.3

zajęcia wyrównawcze

p. A. Duda

Robotyka – kl.3a,b

14.30- 16.00

p. A. Cis

Szachy kl. 2 i 3

14.30- 15.30

J. angielski-kl.0

p.A. Duda

 

j. angielski- zajęcia wyrównawcze dla kl.1-

p. J. Zawiślak- Babiszewska

Zajęcia indywidualne- 

j. angielski 

p. A. Duda 

 SP IV-VIII i LO

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

Prowadzący

konsultacje z informatyki dla SP poniedziałek 14.30-15.15 Katarzyna Garbacik
kółko programistyczne dla SP czwartek 14.30-15.15 Katarzyna Garbacik
kółko fizyczne dla LO piątek 15.10-16.30 Andrzej Mazurkiewicz
kółko matematyczne dla LO sobota 8.30-10.00 Maria Bubiłek
       
administrator

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru klas pierwszych czteroletniego I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy do uzyskania informacji o wolnych miejscach w niektórych klasach liceum trzyletniego.

 • proponujemy kształcenie przygotowujące do studiów wyższych w klasach o następujących rozszerzeniach:
  • biologia-chemia (medycyna i nauki medyczne),
  • biologia-chemia-matematyka (medycyna i nauki medyczne),
  • matematyka-fizyka-informatyka (studia politechniczne, informatyczne),
  • klasa akademicka pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - matematyka-geografia-wiedza o społeczeństwie (nauki ekonomiczne),
  • język polski-historia-wiedza o społeczeństwie-historia sztuki–łacina (prawo, nauki humanistyczne, nauki społeczne, filologie),
  • język polski-biologia (psychologia),
 • klasy 16-18 osobowe,
 • codziennie 7-8 godzin zajęć,
 • zajęcia specjalne, przygotowujące do matury,
 • możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące młodzież z terenu miasta,
 • czesne stałe 570 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • brak wpisowego

Priorytetem nauczania w liceum jest przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym i umożliwienie im podjęcia studiów na wybranych kierunkach renomowanych uczelni. W związku z tym:

 • elastycznie dostosowujemy plany nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, zwiększając liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych,
 • skutecznie przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad zwalniających z egzaminów maturalnych,
 • przeprowadzamy wiele próbnych egzaminów, co w efekcie procentuje świetnymi wynikami matur,
 • rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
 • nauczamy języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz drugiego języka obcego (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) z podziałem na grupy zaawansowania (w sumie 8 godzin tygodniowo).

 

Pobierz podanie do liceum

Regulamjn rekrutacji 2020/2021

administrator

Poniedziałek

basen, 16:00-17:00, (klasy VII-VIII SSP i SLO) - Jacek Szponar

Wtorek

piłka ręczna, (klasy IV-VII SSP chłopcy) - Maciej Usidus, 15:00-16:00, hala Rolniczak

basen, godzina 15:00-16:00, (klasy III-V SSP) - Wiesław Puzia, Piotr Podkościelny

Środa

piłka ręczna,  (klasy SSP VII VIII dziewczęta) - Wiesław Puzia, godziny 15:00-16:00, hala OSiR
 
piłka nożna,   (klasy SSP III-VI chłopcy) - Jacek Szponar, 15:00 - 16:00, hala Rolniczak
 
tenis ziemny, (klasy SSP) - Piotr Podkościelny, 15:00-16:00. korty lub hala OSiR 
 
basen, 15:00-16:00, (klasy II SSP) - Maciej Usidus

Czwartek

basen, 15:00-16:00, (klasy I SSP)  - Wiesław Puzia, Jacek Szponar, Maciej Usidus

Piątek

koszykówka,  (klasy SLO) - Maciej Usidus, godziny 15:30 - 16:30, hala Elektryk
 
piłka nożna,  (klasy SLO i VIII SSP chłopcy) - Jacek Szponar, 15:00 - 16:30, hala Rolniczak
 
zajęcia sportowe,  (klasa 0 SSP) - Piotr Podkościelny,  14:30 - 16:00, sala korekcyjna SSP

Sobota

 

Zawody szkolne oraz inne imprezy rekreacyjne organizowane przez

nauczycieli wychowania fizycznego