kalendarz

administrator

Najważniejsze informacje o I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu

 • rekrutacja do klas „0”, „1”, "4" i „7” na rok szkolny 2019/2020,
 • mamy jeszcze pojedyncze miejsca w klasach 2, 3 i 6,
 • klasy 16 osobowe, wyjątkowo 18 osobowe,
 • codziennie 7 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
 • drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański) – 2 godziny w tygodniu,
 • w ramach zajęć: szachy, informatyka, basen, tenis,
 • ponad 12 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie w sprawdzianie po 6 klasie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta,
 • czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • czesne w klasie „0” – 350 zł/miesiąc, wraz z wyżywieniem,
 • brak wpisowego.

Pierwszy kontakt ze szkołą jest u nas wspaniałą przygodą, odkrywaniem tajemnic otaczającego świata w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i rodzinnego ciepła, ponieważ:

 • tworzymy klasową rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy i wspólnej realizacji przedsięwzięć,
 • modyfikujemy system oceniania, wprowadzając karty samooceny,
 • pracujemy poza „ławą szkolną” w ramach „Zielonej szkoły”,
 • zapewniamy obcowanie ze światem kultury (kino, teatr, wystawy itp.),
 • umożliwiamy dzieciom zaprezentowanie swoich talentów artystycznych (inscenizacje, przedstawienia, uroczystości),
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe - rozwijające i wyrównujące umiejętności,
 • nauczamy dwóch  języków obcych (5 godzin tygodniowo),
 • w ramach zajęć prowadzimy naukę pływania, gry w szachy, tenisa, gimnastykę,
 • zapewniamy opiekę nad uczniami od 7:15 do 16:00.

w klasach IV – VI (VII) przygotowujemy dzieci do zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego. Dlatego:

 • zwiększamy liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów, aby dostosować ją do potrzeb uczniów i zespołów klasowych,
 • uczymy systematyczności i kształtujemy umiejętność zdobywania wiedzy,
 • nauczamy języka angielskiego z podziałem na grupy

 

Pobierz podanie do szkoły podstawowej

administrator

Najważniejsze informacje o I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu

 • rekrutacja do klas „0”, „1”, "4" i „7” na rok szkolny 2019/2020,
 • mamy jeszcze pojedyncze miejsca w klasach 2, 3 i 6,
 • klasy 16 osobowe, wyjątkowo 18 osobowe,
 • codziennie 7 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
 • drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański) – 2 godziny w tygodniu,
 • w ramach zajęć: szachy, informatyka, basen, tenis,
 • ponad 12 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie w sprawdzianie po 6 klasie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta,
 • czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • czesne w klasie „0” – 350 zł/miesiąc, wraz z wyżywieniem,
 • brak wpisowego.

Pierwszy kontakt ze szkołą jest u nas wspaniałą przygodą, odkrywaniem tajemnic otaczającego świata w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i rodzinnego ciepła, ponieważ:

 • tworzymy klasową rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy i wspólnej realizacji przedsięwzięć,
 • modyfikujemy system oceniania, wprowadzając karty samooceny,
 • pracujemy poza „ławą szkolną” w ramach „Zielonej szkoły”,
 • zapewniamy obcowanie ze światem kultury (kino, teatr, wystawy itp.),
 • umożliwiamy dzieciom zaprezentowanie swoich talentów artystycznych (inscenizacje, przedstawienia, uroczystości),
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe - rozwijające i wyrównujące umiejętności,
 • nauczamy dwóch  języków obcych (5 godzin tygodniowo),
 • w ramach zajęć prowadzimy naukę pływania, gry w szachy, tenisa, gimnastykę,
 • zapewniamy opiekę nad uczniami od 7:15 do 16:00.

w klasach IV – VI (VII) przygotowujemy dzieci do zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego. Dlatego:

 • zwiększamy liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów, aby dostosować ją do potrzeb uczniów i zespołów klasowych,
 • uczymy systematyczności i kształtujemy umiejętność zdobywania wiedzy,
 • nauczamy języka angielskiego z podziałem na grupy

 

Pobierz podanie do szkoły podstawowej

administrator

Zajęcia pozalekcyjne będą tworzone w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego 2018/2019. Utworzone zajęcia będą systematycznie dopisywane do poniższego wykazu.

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

Prowadzący

       
administrator

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru klas pierwszych I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu w roku szkolnym 2018/2019.

 • proponujemy kształcenie przygotowujące do studiów wyższych w klasach o następujących rozszerzeniach:
  • biologia-chemia (medycyna i nauki medyczne),
  • biologia-chemia-matematyka (medycyna i nauki medyczne),
  • matematyka-fizyka-informatyka (studia politechniczne, informatyczne),
  • klasa akademicka pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - matematyka-geografia-wiedza o społeczeństwie (nauki ekonomiczne),
  • język polski-historia-wiedza o społeczeństwie-historia sztuki–łacina (prawo, nauki humanistyczne, nauki społeczne, filologie),
  • język polski-biologia (psychologia),
 • klasy 16-18 osobowe,
 • codziennie 7-8 godzin zajęć,
 • zajęcia specjalne, przygotowujące do matury,
 • możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące młodzież z terenu miasta,
 • czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • brak wpisowego

Priorytetem nauczania w liceum jest przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym i umożliwienie im podjęcia studiów na wybranych kierunkach renomowanych uczelni. W związku z tym:

 • elastycznie dostosowujemy plany nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, zwiększając liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych,
 • skutecznie przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad zwalniających z egzaminów maturalnych,
 • przeprowadzamy wiele próbnych egzaminów, co w efekcie procentuje świetnymi wynikami matur,
 • rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
 • nauczamy języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz drugiego języka obcego (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) z podziałem na grupy zaawansowania (w sumie 8 godzin tygodniowo).

 

Pobierz podanie do liceum

administrator

Poniedziałek

pływanie, godz:15:00-16:00, pływalnia OSiR, dla LO, GM i SP

p.Usidus

aerobik, godz:14:30-15:30, sala korekcyjna SSP

p.Ważny

Wtorek

pływanie, godz:15:00-16:00 pływalnia OSiR, dla  kl. IV-VIII SP, GM i LO

p.Szponar

Środa

pływanie, godz:14:30-16:00, pływalnia OSiR, kl.I AB SSP

p.Usidus

tenis ziemny, godz:14:30-16:00, korty Return, OSiR hala

p.Podkościelny

piłka nożna, godz:14:30-16:00, sala "Rolniczak",  kl IV-VI SP

p.Szponar

Czwartek

pływanie, godz:14:30-16:00, pływalnia OSiR, kl. II AB III A SSP

p.Puzia, p.Podkościelny

piłka ręczna, kl. IV-VI SSP, godz:14:30-16:00,hala "Rolniczak"

p.Usidus

piłka siatkowa, godz: 14:30-16:00, sala "Elektryk", dla GM i LO

p.Szponar

Piątek

piłka nożna, godz:14:30-16:00, VII-VIII SP, GM i LO, sala "Rolniczak"

p.Szponar

koszykówka, 14:30-16:00,  dla SP, GM i LO, hala "Elektryk"

p.Usidus

Sobota

 

Zawody szkolne oraz inne imprezy rekreacyjne organizowane przez

nauczycieli wychowania fizycznego