.

Katarzyna Przybysz, Małgorzata Wiśniewska

W ramach podjętej przez naszą szkołę inicjatywy Dzieci „Społeczniaka” dla społeczeństwa uczniowie klas szóstych zorganizowali dwie akcje charytatywne mające na celu pomoc hospicjum "Santa Galla" w Łabuńkach Pierwszych. Po uprzednim zapoznaniu się z potrzebami ośrodka szóstoklasiści wraz z wychowawczyniami i przy wsparciu rodziców zakupili najpotrzebniejsze artykuły higieny osobistej (mydełka, oliwki, szampony, kremy, balsamy...). Pierwszą paczkę produktów przesłano hospicjum w styczniu, a drugą w kwietniu br. Przedsięwzięcie uczniów spotkało się z wielką życzliwością obdarowanych.

Chcemy szczególnie podkreślić, że dzieci wykazały się doskonałymi zdolnościami organizacyjnymi, ale przede wszystkim udowodniły, że ważne w ich życiu są wartości etyczne - wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy. 

  

administrator

Uczniowie klasy IIc naszego Gimnazjum włączyli się w działania Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Zamościu, który prowadzi zbiórkę środków finansowych, w ramach zbiórki publicznej,  na odbudowę istniejącego w latach 1933-1942 pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponieważ pomnik usytuowany był przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w miejscu istniejącego obecnie Klubu Batalionowego, na terenie zamojskich koszar, oczywiste było przyłączenie się młodzieży z naszej szkoły do tej akcji.  W tym celu uczniowie klasy II c. trzykrotnie sprzedawali upieczone przez siebie ciastka. Zebrane w ten sposób pieniądze, kwotę w wysokości 720 zł, wpłacono na konto zbiórki.

 

Wychowawczyni kl. II c.

 I Społecznego Gimnazjum

Sława Bilska

administrator

Zawieruszyła nam się jedna ważna informacja dotycząca społecznego zaangażowania naszych uczniów w ramach 25-lecia Szkół Społecznych w Zamościu. Z radością informujemy, że klasa 7 b prowadzona przez Panią Tamarę Tarajko zorganizowała "Kawiarenkę mikołajkową". Cały dochód - 676 zł. przeznaczony został na zakup gier i słodyczy dla dzieci ze świetlicy przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. 12 grudnia uczennice klasy 7b wraz z Panią Jolantą Michalczyk przekazały prezenty i słodycze dzieciom ze świetlicy.

administrator

17 kwietnia  2018r. uczniowie klasy II c gimnazjum, harcerze z 6 DSH "Rzarłacze" wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać ostatniego Burmistrza Zamościa -  Michała Wazowskiego.

Michał Wazowski pełnił urząd burmistrza w latach 1934 - 1941. Przed II wojną światową położył duże zasługi dla renowacji i odbudowy zamojskich zabytków. W roku 1938 gościł  w Zamościu Marszałka Polski Edwarda Rydza - Śmigłego, podczas wojny angażował się w ukrywanie dóbr kultury polskiej, z jego inicjatywy w Zamościu był ukrywany obraz Jana Matejki "Hołd Pruski". Za działalność konspiracyjną w okresie okupacji niemieckiej został, wraz z synami, aresztowany i rozstrzelany na Rotundzie.

Tablicę poświęconą Burmistrzowi Michałowi Wazowskiemu odsłonięto na Rynku Solnym. Podczas uroczystości nasi harcerze pełnili wartę honorową. Następnie delegacja naszej szkoły udała się na Rotundę gdzie złożyła kwiaty.

 

                                                           Wychowawczyni kl. II c.

 I Społecznego Gimnazjum

Sława Bilska

Aleksandra Ważny, Mateusza Grajeta

 

Uwielbiamy pomagać innym i często bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych i społecznych, dlatego też kiedy tylko nasza Wychowawczyni Pani Jolanta Michalczyk poinformowała nas o tym, iż możemy pomagać dzieciom, zarówno naszym rówieśnikom jak i nieco młodszym, w odrabianiu ich prac domowych bez wahania zgodziliśmy się.

 Do świetlicy staramy się chodzić minimum raz w tygodniu na około 2 godziny. Dbamy by ten czas wykorzystać jak najowocniej. Pomagamy naszym kolegom i koleżankom, uczęszczającym do świetlicy TPD, odrobić wszelkie zadania domowe, z którymi mają kłopoty. Często uczymy ich zagadnień z różnych przedmiotów,  które sprawiają im trudności. Pomaganie w taki sposób jest dla nas dodatkowym obowiązkiem, ale też świetnie spędzonym czasem. Czujemy radość, kiedy widzimy  dzieci kończące z uśmiechem odrabianie pracy domowej, albo kiedy udaje im się zrozumieć jakiś trudny temat, chociażby z matematyki. Cieszymy się kiedy słyszymy piękne i szczere „dziękuję za pomoc”, gdyż sami jesteśmy uczniami i wiemy, że czasem w szkole bywa ciężko. Praca z dziećmi, szczególnie znacznie od nas młodszymi, nie jest łatwa, dlatego też poprzez udział w projekcie nasza wdzięczność i szacunek do nauczycieli wzrosła jeszcze bardziej.

Jesteśmy pewni, iż w najbliższych latach, będziemy się starać jak najczęściej chodzić do świetlicy i nie zaniechamy tego obowiązku, gdyż przekonaliśmy się, że na prawdę warto pomagać. Dzięki uczestniczeniu w projekcie nawiązujemy nowe przyjaźnie, uczymy się radzić sobie z różnymi problemami, często pod presją czasu, potrafimy lepiej zrozumieć innych, doskonalimy umiejętność efektywnej pracy w zespole. A co najważniejsze stajemy się empatyczni i wrażliwi na problemy i trudności innych, często młodszych i słabszych od nas. Dzięki naszej determinacji i konsekwentnie realizowanemu celowi udaje nam się wspierać naszych podopiecznych w zdobywaniu wiedzy. Otrzymują oni teraz lepsze oceny, mają wzorowo odrobione prace domowe, oraz poszerzają swoje horyzonty i perspektywy.