Healthy European Youth

Bogusława Denys

W dniach 11-16 stycznia 2015r. odbyło się pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach projektu Healthy European Youth. Gospodarzem spotkania była Scoala Gimnaziala w Vadeni, Brăila w Rumunii. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z dziewięciu krajów partnerskich: Rumunii, Słowacji, Turcji, Hiszpanii, Grecji, Finlandii, Włoch, Estonii oraz Polski. I Społeczne Gimnazjum reprezentowały panie Bogusława Denys oraz Monika Borkowska, które koordynują prace projektowe w naszym gimnazjum.

Celem spotkania było omówienie działań projektowych, podsumowanie już zrealizowanych przedsięwzięć oraz zaplanowanie pracy na najbliższe miesiące. Nauczyciele wzięli udział w spotkaniach koordynatorów projektów z poszczególnych szkół partnerskich, co było doskonałą okazją do poznania różnic w systemie edukacji w innych krajach europejskich oraz pozwoliło na wymianę doświadczeń.
Uczniowie i nauczyciele szkoły w Vadeni przyjęli gości bardzo serdecznie. Przygotowali wystawy prac związanych z projektem, zaprosili do swoich klas oraz przygotowali krótki program artystyczny przybliżający obcokrajowcom rumuńską kulturę i tradycje. Nauczyciele wzięli również udział w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych władz. Gospodarze postarali się także o pokazanie gościom kilku urokliwych zakątków Rumunii. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem gościnności okazanej przez organizatorów spotkania.

Bogusława Denys

Turecka szkoła Makbule Orman Ortaokulu z miasta Karaman była gospodarzem kolejnego spotkania nauczycieli w ramach projektu Healthy European Youth, które odbyło się w trzeciej dekadzie marca 2015r.  Oprócz przedstawicieli I Społecznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu na spotkanie przybyli nauczyciele z Finlandii, Grecji, Słowacji, Rumunii, Estonii, Włoch i Hiszpanii.
Wszyscy uczestnicy spotkali się w Stambule, skąd ruszyli w dalszą drogę do odległego o około 800 kilometrów Karaman. Program pobytu wypełniło zwiedzanie niezmiernie interesujących zabytków, spotkania z przedstawicielami miejskich instytucji i, co najważniejsze, wizyta w szkole Makbule Orman Ortaokulu. Tureccy uczniowie zademonstrowali gościom ciekawy program artystyczny i oprowadzili ich po szkole, pokazując sporządzone podczas zajęć projektowych materiały i dekoracje.   
W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe postępy projektu oraz ustalono istotne kwestie związane z kolejnymi działaniami projektowymi.

administrator

Projekt Healthy European Youth cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów zamojskiego Społeczniaka. Pierwsze miesiące trwania projektu wypełnione były pracą nad prezentacjami oraz działaniami promującymi ideę projektu. Uczniowie z poszczególnych krajów partnerskich przygotowali filmowe prezentacje swoich szkół oraz przeprowadzili warsztaty i spotkania będące częścią oficjalnego otwarcia działań projektowych. W ramach takich warsztatów uczniowie I Społecznego Gimnazjum zaprosili młodszych kolegów ze szkoły podstawowej do udziału w zajęciach promujących zdrowe nawyki żywieniowe. Zorganizowali również warsztaty poświęcone dyscyplinom sportowym popularnym w naszym kraju. Kolejnym działaniem naszej młodzieży było przygotowanie prezentacji przybliżających geografię i kulturę innych krajów europejskich. Ich prace zostały zaprezentowane w czasie pierwszego międzynarodowego spotkania nauczycieli w szkole koordynującej projekt w Rumunii w styczniu 2015r.

 

administrator

Projekt ‘Healthy European Youth’ realizowany od września 2014r. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+ przez I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej zakłada współpracę ze szkołami z Rumunii (koordynatorem), Grecji, Włoch, Estonii, Słowacji, Turcji, Finlandii oraz Hiszpanii. Tematem przewodnim projektu jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport oraz kształtowanie postaw sprzyjających wzrostowi świadomości prozdrowotnej. Projekt przewiduje szereg działań lokalnych oraz międzynarodowych, w które zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji lokalnych. Organizowane są wydarzenia sportowe, takie jak zawody lub konkursy (również na szczeblu międzynarodowym). Projekt zakłada organizację warsztatów, dla uczniów oraz nauczycieli, promujących zdrowe odżywianie oraz konieczność dbałości o środowisko naturalne. Zaplanowane wizyty uczniów w szkołach partnerskich sprzyjają pracy zespołowej, integracji oraz promowaniu świadomego obywatelstwa europejskiego. Praca w zespołach międzynarodowych przyczynia się do rozwoju kreatywności, umiejętności krytycznego myślenia oraz współpracy przy uwzględnieniu różnorodności kulturowych. Współpraca umożliwia poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich oraz przyczynia się do przełamania uprzedzeń i stereotypów. Projekt upowszechniany jest poprzez wypracowane wspólnie produkty, takie jak międzynarodowy słownik terminologii związanej z projektem, przewodnik zdrowego odżywiania, prezentacje czy publikacje w prasie oraz na stronach internetowych.
W ramach współpracy międzynarodowej uczniowie oraz nauczyciele rozwijają zdolności komunikacyjne w języku angielskim, umiejętności korzystania z technologii informacyjnych oraz stosownego oprogramowania. Celem projektu jest promowanie dialogu międzykulturowego eksponującego zarówno różnorodność jak i jedność Europy.

Projekt koordynują: p. Bogusława Denys oraz p. Monika Borkowska