start

administrator

22 sierpnia 2016, godzina 12.00, budynek LO - zebranie wychowawców klas IV-VI SP, I-III GM, I-III LO

24 sierpnia 2016, godzina 12.00, budynek LO - zebranie wychowawców klas 0-III

26 sierpnia 2016, - egzaminy poprawkowe

31 sierpnia 2016, godzina 14.00, budynek LO - posiedzenie Rady Pedagogicznej

1 września 2016, 10.00 - Msza Święta, 11.00 - szkolne uroczystości inauguracji roku szkolnego 2016/2017