Save Today Survive Tomorrow

Monika Borkowska

W dniach 19–24 listopada 2015r. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus + Save Today – Survive Tomorrow. Gospodarzem była szkoła Gymnasio Pteleos w malowniczej Tesalii w południowo-wschodniej części Grecji. W wymianie wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele z krajów partnerskich, czyli z Polski, Niemiec, Portugalii i Węgier.

I Społeczne Gimnazjum reprezentowała mocno żeńska grupa w składzie: Julia Cybulska, Julia Czochrowska, Natalia Ćwik, Lena Starmach oraz p. Monika Borkowska i p. Jolanta Michalczyk. Głównym celem spotkania była realizacja zaplanowanych działań projektowych oraz dał uczestnikom możliwość poznania kultury kraju oraz codziennego życia Greków.

W czasie spotkania uczestnicy zasadzili drzewa, założyli przyszkolny ogródek z ziołami, zbudowali karmniki dla ptaków, co w przypadku naszej drużyny okazało się nie lada wyzwaniem.  Uczniowie pracowali także w grupach międzynarodowych nad trzecią częścią broszury dobrych praktyk, która tym razem dotyczyła odnawialnych źródeł energii w regionie. Grupa uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Wolos oraz zwiedziła eksperymentalną farmę ekologiczną prowadzoną przez uniwersytet oraz lokalną olejarnię. Uczniowie i nauczyciele mogli też zapoznać się z działaniem i efektywnością regionalnej stacji fotowoltaicznej oraz wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez miejscowych zielarzy, którzy zajmują się medycyną niekonwencjonalną. Partnerzy greccy pokazali również gościom lokalne muzeum archeologiczne i entomologiczne z przepięknymi eksponatami motyli z całego świata.

Jednak największą atrakcją spotkania była niewątpliwie wyprawa do zapierających dech w piersiach Meteorów – masywów skalnych położonych w okolicy miasta Kalampaka i zwiedzanie przepięknych prawosławnych klasztorów położonych na szczytach górskich.
Spotkanie w Grecji było bardzo urozmaicone  i  udane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale także kulturowym. Dało szansę uczestnikom zdobycia cennych doświadczeń i poszerzenia wiedzy.

Monika Borkowska

W ramach projektu Save Today – Survive Tomorrow, wspieranego przez UE w ramach programu Erasmus+ odbyło się II międzynarodowe spotkanie nauczycieli koordynujących projekt. Spotkanie miało miejsce w Pteleos i Volos w Grecji w dniach 22-26 września 2015r.
W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu, po dwóch nauczycieli z Polski, Węgier, Turcji, Niemiec i Portugalii. Spotkanie zorganizowali i koordynowali nauczyciele greccy zaangażowani w realizację działań projektowych.
Głównym tematem spotkania było podsumowanie zrealizowanych działań lokalnych i wirtualnych oraz ustalenie kolejnych zadań i przedsięwzięć. Szczegółowo przedyskutowano harmonogram działań lokalnych i wirtualnych a także ustalono dokładne daty krótkoterminowych wymian uczniów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 19-25 listopada Grecji, kolejne od 20 do 25 lutego  2016r. w Portugalii i ostatnie w bieżącym roku szkolnym w dniach 08 – 13 maja w Niemczech. Omówiono również wszystkie zadania i działania, które będzie należało zrealizować podczas wymian oraz ustalono jakie materiały ma przygotować każdy z partnerów na konkretne spotkanie.

Nauczyciele odwiedzili przede wszystkim Gymnasio Pteleos, gdzie uczniowie uczestniczący w projekcie zaprezentowali swoje talenty plastyczne (plakaty i zdjęcia promujące cele projektu) i umiejętności językowe. Nauczyciele wzięli udział w eksperymentalnym tworzeniu maści na bazie naturalnych składników dostępnych w regionie oraz wysłuchali pogadanki nt. tego jak ważne jest korzystanie z dobrodziejstw natury.
Uczestnicy spotkania zwiedzili także lokalną manufakturę, tzw. koło gospodyń, które jest świetnym przykładem inicjatywy oddolnej, ścisłej współpracy i przedsiębiorczości. Podczas krótkoterminowej wymiany uczniowie będą mieli okazję bliżej zapoznać się z zasadami działania tego przedsięwzięcia. Spotkali się również z osobami, które zajmują się zbieraniem, przetwarzaniem i dystrybucją ziół dostępnych w rejonie półwyspu i góry Pelion.  
Spotkanie projektowe stało się nie tylko doskonałym gruntem do omówienia zagadnień ściśle związanych z projektem oraz zacieśnienia przyszłej współpracy. Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz budowania porozumienia międzykulturowego. Wszyscy goście zgodnie podkreślali sprawną organizację spotkania.

Monika Borkowska

W dniach 17–24 kwietnia 2015r. odbyło się międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus + Save Today – Survive Tomorrow. Gospodarzem była szkoła Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi  w Gaziantep w południowo-wschodniej części Turcji. Goście to  4 uczniów oraz 2 nauczycieli z krajów partnerskich, czyli z Polski, Grecji, Portugalii i Węgier.
I Społeczne Gimnazjum reprezentowali uczniowie: Maciek Wnuk, Marek Zastąpiło, Jan Skwarek i Michał Skwarek oraz koordynatorki i autorki projektu, p. Monika Borkowska i p. Bogusława Denys. Pobyt w Turcji wypełniony był realizacją wielu zadań projektowych oraz dał uczestnikom możliwość poznania tego niezwykłego i nieco egzotycznego kraju oraz jego mieszkańców.


Podczas pobytu uczniowie i nauczyciele mieli do wykonania szereg zadań projektowych wymagających zarówno siły witalnej jak i kreatywności. Uczestnicy sadzili drzewa, które nie występują w Polsce, a więc przede wszystkim pistacje oraz drzewa oliwne. Pracowali także w grupach międzynarodowych nad broszurą dobrych praktyk dotyczących skutecznych sposobów oszczędzania energii oraz przedstawiali swój region i dotychczasowe działania lokalne. Grupa wspólnie  zwiedziła unikatową stację hodowlaną ibisa łysego, który jest zagrożony wyginięciem. Partnerzy tureccy pokazali również gościom ogromną tamę -Birecik Dam na rzece Eufrat, która jest w stanie wyprodukować przeciętnie 2.5 miliarda kW energii rocznie. Natomiast władze miasta Gaziantep umożliwiły zwiedzanie stacji energii odnawialnej, zagospodarowania odpadów, stawu biologicznego, ogrodu botanicznego, planetarium oraz nowoczesnego i bardzo ekologicznego domu pasywnego.  
Uczestniczy mieli też okazję poznania bogatej historii i kultury tureckiej. Zwiedzali Muzeum Zeugma (mozaika), Muzeum Historii, Muzeum Miasta Gaziantep, historyczną dzielnicę Bey z licznymi meczetami, zamek oraz Old Bazar z tradycyjnymi rękodziełami i smakołykami. Niewątpliwą atrakcją był rejs po rzece Eufrat pełen zapierających dech widoków a także … wróżenie z fusów kawy parzonej w tradycyjny turecki sposób.
Spotkanie w Gaziantep było  udane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim stało się okazją do przybliżenia odmiennej kultury i wyzbycia się dość stereotypowego postrzegania Turcji. Dało szansę zawarcia nowych przyjaźni, które z pewnością ułatwią dalszą współpracę
i realizację działań projektowych.

Monika Borkowska

W dniach 17–22 czerwca odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus + Save Today – Survive Tomorrow. Tym razem nasze I Społeczne Gimnazjum, które jest szkołą koordynującą, było gospodarzem. Gościliśmy w sumie 26 uczniów i  12 nauczycieli z krajów partnerskich, czyli z Grecji, Niemiec,  Portugalii, Turcji, Włoch i Węgier.
Sześciodniowa wizyta miała na celu wspólną realizację wielu zadań projektowych, dała uczestnikom możliwość lepszego wzajemnego poznania się a także była szansą na pokazanie obcokrajowcom uroków naszego Roztocza.
Podczas pobytu zarówno uczniowie jak i nauczyciele mieli sporo zadań do wykonania, zarówno w szkole jak i w regionie. Po raz kolejny uczestnicy sadzili drzewa, dzięki uprzejmości i profesjonalnemu wsparciu dyrekcji pracowników zamojskiego zoo. Wzięli aktywny udział w grze na orientację na terenach Roztocza z wieloma zadaniami przygotowanymi przez pana Z. Zapałę i p. J. Michalczyk, której uwieńczeniem były mini regaty kajakowe w  Rudce. Przeprowadzili także happening na zamojskiej Starówce, mający na celu promowanie oszczędzania energii oraz antykonsumpcyjny stosunek do życia. Ciekawym elementem tego wydarzenia był tzw. swapping czyli wymiana drobnych przedmiotów między uczestnikami, który przekonał wielu, że nie zawsze kupowanie jest najlepszym czy też jedynym sposobem na „zdobycie” nowej rzeczy.

Uczniowie znów pracowali w grupach międzynarodowych nad broszurą dobrych praktyk dotyczących metod zagospodarowania odpadów i recyclingu oraz przedstawiali swoje dotychczasowe działania lokalne. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach na temat przedsiębiorczości przygotowanych i poprowadzonych przez p. Katarzynę Garbacik przy wsparciu naszego  licealisty Przemka Rusztyna.
Spotkanie w Zamościu było  udane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim stało się okazją do przybliżenia odmiennej kultury i wyzbycia się dość stereotypowego postrzegania Polski. Dało szansę zawarcia nowych przyjaźni i umocnienia dotychczasowych, które z pewnością ułatwią dalszą współpracę i realizację działań projektowych.

Monika Borkowska

Od października 2014r. I Społeczne Gimnazjum realizuje i koordynuje trzyletni projekt ‘Save Today – Survive Tomorrow’ w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+. Współpracujemy z sześcioma szkołami partnerskich z Grecji, Niemiec, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch.

Projekt dotyczy kwestii ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów, nadmiernego zużycia surowców i energii a także nadmiernej konsumpcji. Uczniowie uczą się przedsiębiorczości, zarządzania czasem i budżetem domowym, efektywnego korzystania z energii oraz sposobów pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych. Rozwijają umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów w zespołach międzynarodowych i dzięki współpracy staną się bardziej odpowiedzialni za wspólne dziedzictwo Europy. Biorą też udział w międzynarodowych spotkaniach.

Zaplanowano szereg działań na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Uczniowie przygotowują prezentacje dotyczące sposobów efektywnego oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii, organizują happeningi promujące anty-konsumpcyjny styl życia, będą konstruować proste a zarazem innowacyjne urządzenia proekologiczne, brać udział w warsztatach, dzięki którym nauczą się przedsiębiorczości i metod kreatywnego rozwiązywania problemów. Powstanie książka dobrych praktyk i wielojęzyczny słownik pojęć i terminów naukowych oraz technicznych, które będą udostępnione w formie elektronicznej na stronie projektu, Facebooku oraz Wikispaces. Nauczyciele opracowują innowacyjne plany lekcji integrujące przedmioty ścisłe i elementy przedsiębiorczości. Projekt przewiduje też upowszechnianie produktów projektu społecznościom lokalnym i zaangażowanie ich w kwestie ochrony środowiska i oszczędzania energii. Z uwagi na to, że językiem komunikacji jest angielski, uczniowie i nauczyciele doskonalą poziom znajomości tego języka, w szczególności terminologii technicznej i naukowej.  

Autorkami i koordynatorami projektu są Monika Borkowska i Bogusława Denys. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z następującymi nauczycielami: Małgorzata Bochyńska, Katarzyna Garbacik, Jolanta Michalczyk, Jacek Podkościelny, Dorota Wituch oraz Zbysław Zapała.