O Olimpiadzie

administrator

     

Przedmowa

Zawody finałowe XLIV Olimpiady Geograficznej, rozgrywane w Zamościu w dniach 20-22 kwietnia 2018 r., swój szczególny charakter zawdzięczają przypadającej w 2018 r. rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tym faktem wiąże się 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jubileusz jest świętem całej polskiej geografii, co jednoznacznie potwierdza uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podjęta na 57. posiedzeniu, w dniu 26 stycznia 2018 r., która ustanowiła bieżący rok - Rokiem Polskiej Geografii. Ponadto, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w uznaniu pracy i dorobku naukowego pokoleń polskich geografów oraz ich zasług dla rozwoju niepodległej Rzeczypospolitej objął uroczystości i wydarzenia geograficzne roku 2018 Patronatem Narodowym.

Doniosłość wskazanych zdarzeń sprawia, że organizacja zawodów III stopnia XLIV Olimpiady Geograficznej została powierzona w godne ręce Komitetu Okręgowego w Lublinie, a na gospodarza wybrano I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu. Warto przypomnieć, że 260 uczniów z tego okręgu uzyskało tytuły finalistów, a spośród nich – 38 tytuły laureatów Olimpiady Geograficznej, co jest niepodważalnym wskaźnikiem doskonałej pracy z uczniami geograficznie uzdolnionymi. Natomiast, pobyt w Zamościu, mieście będącym perłą polskiego renesansu, z pewnością zapadnie głęboko w pamięci wszystkich zawodników. Sprzyjać temu będą zarówno rywalizacja w stojących na najwyższym poziomie zawodach wiedzy, jak i wspomnienia związane z poznawaniem malowniczych zakątków tej części Polski.

W imieniu Komitetu Głównego oraz zawodników i ich opiekunów serdecznie dziękuję: Władzom Miasta Zamościa, Kuratorium Oświaty, Dyrekcji I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej oraz Sponsorom za wkład włożony w przygotowanie zawodów. Bowiem dzięki nim możliwe było podjęcie wszechstronnych działań służących wytworzeniu świetnej i niepowtarzalnej atmosfery oraz utrzymanie wysokiego poziomu odbywanych zawodów.

Jestem przekonany, że zawody finałowe XLIV Olimpiady Geograficznej  przysłużą się do dalszego rozwoju geografii szkolnej i propagowaniu wiedzy geograficznej wśród wszystkich pokoleń Polaków. Ponadto, zgodnie ze szlachetną inicjatywą Komitetu Nauk Geograficznych oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego uświetnią Rok Polskiej Geografii

 

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej

Dr hab. Zbigniew Podgórski

 

 

 

Program zawodów

 

Termin zawodów: 19 – 22 kwietnia  2018r.

Zawody pisemne: Hotel Koronny, Koszary 7, 22-400 Zamość

Zawody ustne: Klub Batalionowy 3 Batalionu Zmechanizowanego,  ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość

Gospodarz: Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Unii Europejskiej, Koszary 14, 22-400 Zamość

Noclegi i posiłki:  Bursa Międzyszkolna nr 1, ul. Okrzei 6, 22-400 Zamość

 

19 kwietnia – czwartek

16.30 – 19.00    przyjazd do Zamościa, zakwaterowanie w bursie, rejestracja uczestników

18.00 – 19.30    kolacja

19.45 – 20.00    przejście do Klubu Batalionowego

20.00 – 20.40    wprowadzenie do konkursu terenowego

20.45 – 21.30    wykład pt. „Zamość na przestrzeni wieków – zmiany funkcjonalno-przestrzenne”

                        mgr Maria Fornal

21.30 – 21.45    przejście do bursy

22.30 –             cisza nocna

 

20 kwietnia – piątek

  7.00  –  7.45    śniadanie

  8:00  –  8.15    przejście do Hotelu Koronnego

  8.15  –  8.45    rejestracja, losowanie numerów kodowych

  8.45  –  9.00   uroczyste otwarcie zawodów finałowych XLIV OG

  9.00 – 12.30    zawody pisemne Olimpiady Geograficznej

12.30 – 12.45    przejście do bursy szkolnej z wolontariuszami

13.00 – 14.00    obiad

14.15 – 17.45    drużynowy konkurs terenowy pod opieką jurorów KG i wolontariuszy

18.00 – 19.00    kolacja

19.15 – 19.30    przejście do Klubu Batalionowego

19.30 – 20.30    obowiązkowe wykłady – wprowadzenie do zajęć terenowych

20.30 – 21.30    projekcja filmu -  Damian Wolf Wagabunda Lemański pt. „Restauracja”

22.30 –             powrót do bursy

 

21 kwietnia – sobota

  7.00 –   7.45   śniadanie

  8.00 – 17.30    zajęcia terenowe – obowiązkowe dla wszystkich zawodników

17.30 – 18.30    obiadokolacja

19.00 – 20.00    dla chętnych możliwość udziału we Mszy Św., Kościół p.w.Św.Michała Archanioła, ul.Piłsudskiego 97 – wspólne wyjście o godz. 18.45

20.00 – 20.15    przejście do Klubu Batalionowego

20.15 – 22.00    spotkanie Komitetu Głównego Olimpiady z uczestnikami Olimpiady:

  • płk Marek Kwiecień - Polskie barwy narodowe-Polskie Towarzystwo Weksolologiczne
  • omówienie konkursu terenowego i ogłoszenie wyników
  • omówienie części pisemnej Olimpiady Geograficznej
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji do części ustnej zawodów
  • przygotowanie uczniów zakwalifikowanych do części ustnej

22.00 – 22.10    powrót do bursy

22.30 –             cisza nocna

 

22 kwietnia – niedziela

Uczniowie startujący w zawodach ustnych:

  6.45 –  7.15    śniadanie, wykwaterowanie

  7.15 –  7.45    przejście do Klubu Batalionowego

  od 7.45          przygotowanie zawodników do części ustnej Olimpiady Geograficznej,

  8.15 – 11.30    zawody ustne Olimpiady Geograficznej – sala widowiskowa

Pozostali uczestnicy (uczniowie finaliści, opiekunowie):

  7.00 –   7.45   śniadanie, wykwaterowanie

  7.45 –   8.15   przejście do Klubu Batalionowego

  8.15 – 11.30    zawody ustne Olimpiady Geograficznej – sala widowiskowa Klubu Batalionowego

10.30 – 11.30    wydawanie finalistom zaświadczeń i medali, Klub Batalionowy

Wszyscy:

11.30 – 12.30    posiłek, bursa szkolna

12.30 – 13.15    ogłoszenie wyników, uroczystość zakończenia Olimpiady, Klub Batalionowy