start

administrator

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru klas pierwszych czteroletniego I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu w roku szkolnym 2021/2022.

Zapraszamy do uzyskania informacji o wolnych miejscach w niektórych klasach liceum trzyletniego.

 • proponujemy kształcenie przygotowujące do studiów wyższych w klasach o następujących rozszerzeniach:
  • biologia-chemia (medycyna i nauki medyczne),
  • matematyka-fizyka (studia politechniczne, informatyczne),
  • klasa akademicka pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - matematyka-geografia (nauki ekonomiczne),
  • język polski-historia-wiedza o społeczeństwie-historia sztuki–łacina (prawo, nauki humanistyczne, nauki społeczne, filologie),
  • język polski-biologia (psychologia),
 • klasy 16-18 osobowe,
 • codziennie 7-8 godzin zajęć,
 • zajęcia specjalne, przygotowujące do matury,
 • możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • czesne stałe 570 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),

Priorytetem nauczania w liceum jest przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym i umożliwienie im podjęcia studiów na wybranych kierunkach renomowanych uczelni. W związku z tym:

 • elastycznie dostosowujemy plany nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, zwiększając liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych,
 • skutecznie przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad zwalniających z egzaminów maturalnych,
 • przeprowadzamy wiele próbnych egzaminów, co w efekcie procentuje świetnymi wynikami matur,
 • rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
 • nauczamy języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz drugiego języka obcego (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) z podziałem na grupy zaawansowania (w sumie 8 godzin tygodniowo).

 

Pobierz podanie do liceum