start

administrator

W roku szkolnym 2024/2025 I Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu proponuje kształcenie przygotowujące do studiów wyższych w poniżej wymienionych klasach:

 • matematyczno-fizycznej,
 • biologiczno-chemicznej z matematyką rozszerzoną,
 • biologiczno-chemicznej,
 • humanistycznej, 
 • matematyczno-ekonomicznej,
 • klasie rozszerzeń indywidualnych.
 • klasy 16-18 osobowe,
 • codziennie 7-8 godzin zajęć,
 • bogata oferta zajeć dodatkowych,
 • możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,

Priorytetem nauczania w liceum jest przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym i umożliwienie im podjęcia studiów na wybranych kierunkach renomowanych uczelni. W związku z tym:

 • elastycznie dostosowujemy plany nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, zwiększając liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych,
 • skutecznie przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad zwalniających z egzaminów maturalnych,
 • przeprowadzamy wiele próbnych egzaminów, co w efekcie procentuje świetnymi wynikami matur,
 • rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
 • nauczamy języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz drugiego języka obcego (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) z podziałem na grupy zaawansowania.

 

Pobierz podanie do liceum