start

administrator

Gimnazjum to czas wprowadzania młodych ludzi w świat wiedzy naukowej. W związku z tym:

 • zwiększamy wymiar godzin lekcyjnych z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym,
 • przeprowadzamy wiele egzaminów próbnych,
 • rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
 • odkrywamy i wspieramy talenty, organizując programy oraz warsztaty artystyczne,
 • uczymy empatii, angażując uczniów w działania wolontariatu,
 • nauczamy dwóch języków obcych z podziałem na grupy zaawansowania (6 godzin tygodniowo),
 • podtrzymujemy współpracę ze szkołami w Europie, umożliwiając uczniom kontakt z żywym językiem
 • pracujemy metodą projektu, rozwijając kreatywność, odpowiedzialność, kompetencje komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie,

Prowadzimy rekrutację do klas 2 i 3 (tylko kilka miejsc)

 • klasy 16-18 osobowe
 • nauczyciele nauczający w gimnazjum i liceum,
 • codziennie 7-8 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu, drugi j. obcy (j. niemiecki lub j. hiszpański) – 2 godziny w tygodniu
 • ponad 10 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta,
 • czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia),
 • brak wpisowego.