Maths Matters

administrator

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu E8 w I Społecznej SP im. Unii Europejskiej w Zamościu

6 lipca 2023 r. /czwartek/ - sekretariat licem (pokój 201) w godzinach 7.30-15.30

 

 

Informacje dla uczniów biorących udział w rekrutacji do klas I liceum

W związku z pojawiającym się informacjami o tym, że szkoły macierzyste zaplanowały wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu w terminach późniejszych niż 6 lipca, informujemy, że w takiej sytuacji prosimy o złożenie w naszej szkole do 7 lipca wydruku o uzyskanych wynikach z serwisu: https://ziu.gov.pl. Oryginał otrzymanego zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu liceum (pokój 201) w dniu wydania przez szkołę macierzystą.

Kategoria: