Preorientacja zawodowa w szkole – doświadczenia niemieckie i polskie