Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających zasobów pamięci do wykonania żądanych operacji na root/images/galerie/sgs01/01.jpg. Dostępna ilość pamięci: 257949696 bajtów, wymagana ilość pamięci: 284716926 bajtów.

Smarter…Greener…Safer…

administrator

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających zasobów pamięci do wykonania żądanych operacji na root/images/galerie/sgs01/01.jpg. Dostępna ilość pamięci: 257949696 bajtów, wymagana ilość pamięci: 284716926 bajtów.

{gallery slideshow=3000}sgs01{/gallery}

Przedstawiciele grupy projektowej Erasmus+ ‘Smarter…Greener…Safer…’ uczestniczyli w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Finlandii w dniach 12-18 maja 2018. Gospodarzem spotkania była szkoła Emakoskikoulu w Nokia. I Społeczną Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Zamościu reprezentowało 4 siódmoklasistów oraz 2 nauczycieli. Wraz z partnerami z Włoch (Monteparano), Portugalii (Vila Nova de Paiva) oraz Chorwacji (Cakovec) realizowali program bogaty w działania nastawione na promowanie ochrony środowiska, oszczędzanie energii, recykling oraz wykorzystanie energii odnawialnych. Finlandia nie bez powodu określana jest mianem państwa ekologicznego, w którym świadomość konieczności dbania o środowisko naturalne jest jedną z wyższych w Europie. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję przekonać się jakie rozwiązania technologiczne sprzyjają wykorzystaniu zielonej energii, a tym samym ograniczają negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Uczestnicy spotkania, działając w grupach międzynarodowych, wypracowali szereg materiałów systematyzujących ich wiedzę z zakresu ekologii i jednocześnie stanowiących doskonałą bazę dydaktyczną do wykorzystania przez środowiska lokalne poszczególnych partnerów projektowych. Kolejna część Greenpreneur’sBook, poradnika łączącego wiedzę o środowisku z elementami przedsiębiorczości; Green E+Dictionary, nagrania video promujące świadomą postawę pro-ekologiczną, czy wypracowane przez nauczycieli autorskie scenariusze zajęć lekcyjnych to tylko niektóre przykłady efektywnej pracy międzynarodowego zespołu projektowego. Warsztaty przygotowane przez nauczycieli Emakoskikoulu, wizyta w elektrowni wodnej MELO, zwiedzanie kompleksu TAMMERVOIMA zajmującego się ekologicznym przetwarzaniem odpadów dostarczyły gościom cennej praktycznej wiedzy ściśle nawiązującej do założeń projektu ‘Smarter…Greener…Safer…’. Całości dopełniło wspólne sadzenie drzew, które stanowić będą trwały symbol międzynarodowej współpracy. Tydzień spędzony z rówieśnikami z krajów europejskich pozwolił uczestnikom na wymianę doświadczeń, podniesienie kompetencji językowych, a także edukację międzykulturową, tak bardzo istotną w budowaniu przyszłej współpracy pomiędzy krajami europejskimi. Uczniowie Społeczniaka z niecierpliwością czekają na kolejne działania projektowe, do których przystąpią już we wrześniu nowego roku szkolnego.

Kategoria: