start

Bożena Wojciechowska

 

          W Bibliotece Szkolnej w dniu 25. 04. 2016 r. odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne dla uczniów klasy 5A. Zajęcia prowadziła Pani Dorota Usidus z Książnicy Zamojskiej.
          Celem spotkania było kształcenie umiejętności dostrzegania pozytywnych cech u innych,  zwiększenie w uczestnikach poczucia, że każdy jest wyjątkowy. Poprzez formy żywego słowa (pogadankę, głośne czytanie tekstu, rozmowę kierowaną, dyskusję), pracę plastyczną, zabawy ruchowe, dzieci  rozwijały umiejętności współżycia w grupie, rozbudzały sympatię do samego siebie oraz  uświadamiały sobie, że w każdym człowieku jest „coś’, za co możemy go polubić.