start

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.

  Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza
  Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze
  Pkt % Pkt % Pkt % Pkt %
  32 100 32 100 28 100 28 100
Szkoła 27,2 85,1 24,5 76,4 22,0 78,5 21,5 76,7
Gmina 22,4 70,0 18,3 57,1 14,3 51,1 15,2 54,1
Powiat 22,4 70,0 18,3 57,1 14,3 51,1 15,2 54,1
Województwo 22,3 69,7 18,0 56,2 13,6 48,6 14,5 51,6

 

  Języki obce
  Język angielski poziom podstawowy Język angielski poziom rozszerzony Język niemiecki poziom podstawowy Język niemiecki poziom rozszerzony
  Pkt % Pkt % Pkt % Pkt %
  40 100 40 100 40 100 40 100
Szkoła 35,9 89,7 32,3 80,6 40,0 100,0 40,0 100,0
Gmina 27,4 68,4 19,1 47,8 23,7 59,3 40,0 100,0
Powiat 27,4 68,4 19,1 47,8 23,7 59,3 40,0 100,0
Województwo 25,3 63,1 17,1 42,7 22,1 55,2 22,8 57,0