start

Bożena Wojciechowska

 

Od listopada do końca grudnia, w każdy czwartek klasa I e Liceum odwiedza uczniów z edukacji wczesnoszkolnej. Są to uczniowie od klasy zero  do trzeciej SP. Starsi koledzy czytają im wybrane książki, dostosowane do wieku i wymagań nauczycieli oraz samych uczniów. Dzieci z uwagą  słuchają czytających i odpowiadają na pytania dotyczące treści utworów. Licealiści realizują  w ten sposób projekt edukacyjny, z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W Społeczniaku sprawdził się znakomicie. Uczniowie podstawówki są zadowoleni i zainspirowani a ich starsi koledzy dumni, że mogą podarować coś innym.

 Aleksandra Małyszko