start

Bożena Wojciechowska

15 grudnia 2016 r. uczniowie kl. 1E odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Młodzież uczestniczyła, ramach Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa, w lekcji bibliotecznej nt. „Przeszukiwanie baz bibliograficznych na wybrany temat”. Podczas zajęć uczniowie uzyskali informacje o bibliotece naukowej, jaką jest biblioteka pedagogiczna. Poznali warsztat informacyjno - wyszukiwawczy Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu oraz Biblioteki Narodowej. W części praktycznej ćwiczyli umiejętność wyszukiwania informacji z wykorzystaniem różnych typów indeksów.