start

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszego liceum Joanna Prus (klasa II o profilu biologiczno-chemicznym) i  Marek Tuz (klasa II o profilu humanistycznym) zostali finalistami zawodów centralnych XXXV Olimpiady Języka Łacińskiego. Składamy serdeczne gratulacje naszym finalistom, a pani Mirosławie Podhajny wielkie podziękowania za doskonałe przygotowanie Joanny i Marka do zawodów.

Warto wspomnieć, że tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej poza wielkim splendorem przynosi wiele innych bardzo wymiernych korzyści takich jak np.  zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka łacińskiego, zaproszenia do uzyskania indeksu prestiżowych uczelni wyższych.