start

Sława Bilska

W maju odbyła się kolejna edycja konkursu "Matematyka w praktyce”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum spoza naszej szkoły. Nagrodą główną w konkursie jest stypendium na naukę w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu. Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej  uczniowie  rozwiązywali cztery zadania otwarte wymagające stosowania matematyki w praktyce, umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i badania hipotez. Druga część konkursu  polegała na rozwiązaniu problemu praktycznego, dotyczącego lokat bankowych. W przerwie odbyły się pokazy eksperymentów chemicznych i fizycznych w wykonaniu  uczniów liceum

W konkursie wzięło udział 29 uczniów z 11 gimnazjów z Zamościa, Biłgoraja, Lubaczowa, Tomaszowa Lub., Nabroża i Żdanowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Konkurs wygrała Katarzyna Wiater z Gimnazjum Katolickiego w Zamościu, przygotowywana przez p. Dorotę Łyś.