start

Bożena Wojciechowska

Uczniowie klasy 5B oraz obydwu  klas czwartych wzięli udział w konkursie na samodzielne napisanie i zilustrowanie książki o dowolnej tematyce. Prace były oceniane w dwóch kategoriach: najlepsza praca literacka i najpiękniejsza szata graficzna. Powstały przepiękne prace. Tematyka opowiadań konkursowych była niezwykle zróżnicowana. Nie zabrakło, zdradzających preferencje dzieci, inspiracji ze świata zwierząt i odwołań do przyrody. Pojawiły się historie fantastyczne, obyczajowe, ale też wiersze.

Komisja oceniająca autorskie książki (Małgorzata Wiśniewska, Monika Dziwura, Bożena Wojciechowska) stanęła przed nie lada wyzwaniem. Spośród 34 prac wytypowała te najbardziej wyjątkowe, ujmujące śmiałą wyobraźnią, twórczą swobodą, oryginalnością i sprawnością językową oraz plastyczną.

Laureatami konkursu literackiego zostali:

I miejsce – Karol Tęcza

II miejsce – Jagoda Kraczkowska

III miejsce – Lena  Sokołowska

Wyróżnienie za najpiękniejsze wiersze otrzymał  - Mateusz Budenko

Laureatami konkursu  na najpiękniejszą szatę graficzną autorskiej książki zostali:

I miejsce – Hanna Obszańska

II miejsce – Julia Kozak

III miejsce – Emilia Gadaj

Jurorzy wyrażają uznanie dla uczestników konkursu a zwłaszcza dla laureatów.

Konkurs poprzez główne założenia wpisał się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 tj. upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs zorganizowany został przez Panie Monikę Dziwurę i Małgorzatę Wiśniewską we współpracy z biblioteką szkolną. Prace wezmą udział w wystawie w Książnicy Zamojskiej.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!