start

https://zamosc.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/22928_Spotkanie_z_uczniami_Zespolu_Szkol_Spolecznych_im_Unii_Europejskiej_w_Zamosciu

Do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" zachęcała uczniów Społeczniaka Dyrektor Delegatury KBW w Zamościu na spotkaniu 28 września 2017 r. Pani Anna Chrzan mówiła o organizacji konkursu i jego zakresie tematycznym . Przedstawiła min. warunki zgłoszenia, poszczególne etapy Konkursu oraz nagrody dla laureatów i opiekunów. Przypomniała również że Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać uczestników do 17 października br.

Uczniowie dla których wybory samorządowe w 2018 roku będą pierwszym głosowaniem w życiu, mogli dowiedzieć się jak prawidłowo oddać ważny głos oraz jak zgłosić się do pracy w obwodowej komisji wyborczej. Ponadto w trakcie spotkania Pani Anna Chrzan przedstawiła zagadnienia związane z utworzeniem komitetu wyborczego oraz zgłaszania kandydatów na radnych, wójtów/burmistrzów/prezydentów miast. Dodatkowo poruszyła problematykę związaną z tworzeniem okręgów wyborczych, obwodów głosowania oraz głosowaniem korespondencyjnym i przez Pełnomocnika.

Komisarz Wyborczy w Zamościu, Sędzia Teresa Renata Bodys wraz z Dyrektorem Delegatury KBW w Zamościu planują kolejne spotkania o podobnym charakterze z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej o konkursie.