start

Alicja Juszczak

We wtorek 04.10.2017r. uczniowie klas trzecich zwiedzili wystawę starych temperówek z kolekcji pani Alicji Juszczak, która ma miejsce w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Książnicy Zamojskiej.  Wystawę uzupełniają  grafiki lubelskiego artysty Łukasza Siatkowskiego, inspirowanych kolekcją Pani Alicji. Wystawa będzie czynna do 31.10.2017 r.