start

administrator

Z ogromną przyjemnością prezentujemy naszych uczniów, którzy otrzymali stypendia w ramach programu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018".

 • Cezary Kapturkiewicz,
 • Julia Dubel,
 • Przemysław Lewandowski,
 • Julia Butyńska,
 • Martyna Pawluk,
 • Jakub Żerebiec,
 • Piotr Bartosiewicz,
 • Sebastian Salej,
 • Agata Tryksza,
 • Wojciech Jasiński,
 • Julia Waśko,
 • Michał Tyrka,
 • Julia Sawicka,
 • Julia Zawisza,
 • Zuzanna Kotlińska,
 • Magdalena Koman,
 • Philip Hart,
 • Karolina Szałata,
 • Katarzyna Kotlińska

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkole lub klasie programowo wyższej prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych uczniów oraz ich rodziców z jednoczesnymi życzeniami nieustannego rozwijania swoich talentów.