start

Sława Bilska

W dniach 26-28 października harcerze z naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe do Kołomyi, zorganizowanym przez Rotary Klub Zamość. Głównym celem wyprawy był udział w uroczystości poświęcenia odnowionego pomnika jeńców wojennych i internowanych w 1918r. na Kosaczowie pod Kołomyją. Ponadto odwiedziliśmy Polską Sobotnią Szkołę im. St. Vincenza, prowadzoną dzięki Towarzystwu Kultury Polskiej "Pokucie". Staraniem Towarzystwa odbył się również w tym dniu koncert z okazji 100-lecia Niepodległości w Polsce. W trakcie wizyty przekazaliśmy zebrane w szkole polskie książki i artykuły papiernicze. Na polskim cmentarzu w Kołomyi oraz na Cmentarzu Orląt Lwowskich zapaliliśmy znicze. Była to niezwykła, sentymentalna podróż, pełna wzruszeń i podziwu dla tych, którzy nieustannie walczą o zachowanie polskości na Kresach.